Amandmani na Zakon o minimalnoj plaći i Zaključak o dostojanstvenoj plaći

Radnička fronta je na Zakon o minimalnoj plaći uložila 10 amandmana kojima je tražila da minimalna plaća bude najniži iznos koji se ugovara i isplaćuje za rad a da se u taj iznos ne uračunavaju i prekovremeni, blagdani, nedjelje, dakle svi dodaci koji ne bi smjeli biti dio minimalca, već dodatno plaćeni rad; da se minimalna plaća definira kao dostojanstvena plaća - plaća od koje radnik i njegova obitelj mogu živjeti.
Tražili smo da se minimalna plaća ne smije ugovoriti u iznosu manjem od minimalne, bez iznimki; da se u dodatno plaćeni rad uvrste i minuli rad i smjenski rad; da se jasnije definira radno vrijeme, odnosno da se otklone nejasnoće oko toga za koji se rad plaća radnika na minimalcu te da se spriječe malverzacije itd.

Vlada je prihvatila naš amandman kojim smo spriječili da se u Zakon o minimalnoj plaći uvedu nove iznimke od pravila, te da se radnicima u radno-intenzivnim industrijama u pojedinim mjesecima, ukoliko se potpiše takav kolektivni ugovor, isplaćuju plaće manje od minimalne.

Također smo Zaključkom tražili da se Vlada obveže da minimalnom plaćom osigura dostojanstvenu plaću - sukladno članku 56. Ustava RH kojim je određeno da svaki radnik ima pravo na plaću kojom može osigurati sebi i obitelji dostojan život - što je Vlada odbila!