Prigovor DIP-u na neprimjerenost pojedinih biračkih mjesta

Prigovor DIP-u na neprimjerenost pojedinih biračkih mjesta

Autor/ica: Radnička fronta

Naša članica uputila je prigovor Državnom izbornom povjerenstvu po pitanju neustavnosti i neprimjerenosti lokacija pojedinih biračkih mjesta. Prigovor donosimo u nastavku:

 

REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO
REPUBLIKE HRVATSKE
VISOKA 15 – 10 000 ZAGREB

predmet: P R I G O V O R na neprimjerenost pojedinih biračkih mjesta za parlamentarne izbore 2024. godine

Poštovani,

Dana 10. travnja 2024. godine pregledom službenih web-stranica o biračkim mjestima za izbore zastupnika u Hrvatski sabor 2024. godine (Biračka mjesta - Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2024.) uočene su neprimjerene lokacije za glasanje.

Sporne lokacije odnose se na privatne kuće, ugostiteljske objekte i prostore Katoličke crkve.

Od ukupno 6544 biračkih mjesta, čak 345 locirano je u privatnim kućama, a što iznosi 5,3% svih birališta u Hrvatskoj. U Obvezatnim uputama (NN 33/2024) od 20. ožujka 2024. nema definiranih odgovarajućih uvjeta za provođenje glasanja, poput uvjeta za zaštitu privatnosti ili normativa veličine prostorija na biralištima. Izostanak propisivanja ovakvih temeljnih uvjeta dovodi do smanjene transparentnosti cijelog postupka, čime se narušavaju zahtjevi vladavine prava.

Osim po privatnim kućama, u Hrvatskoj će se glasati i u desetak ugostiteljskih objekata (e.g. restoran u Krapinskim toplicama i caffe bar u Lepoglavi). Ugostiteljski objekti nisu primjerene lokacije za provođenje glasanja kao temeljnog zahtjeva demokratskog društva te se smještanjem biračkih mjesta na takve lokacije umanjuje ozbiljnost najvažnijeg procesa državnog suvereniteta i dovodi u pitanje temeljna demokratičnost.

U evidenciji biračkih mjesta pronađeni su i prostori Katoličke crkve, što je protuustavno i nedopustivo. Sporna su sljedeća biračka mjesta:

 • IV izborna jedinica
  BELI MANASTIR – UDRUGA PRIJATELJI SVETOG MARTINA, Osječka ulica 49A
  VIRJE – VJERONAUČNA DVORANA, Ul. Ljudevita Gaja 11
 • VII izborna jedinica
  BARILOVIĆ – KUĆA PRIJATELJSTVA, Župni dvor u Barilovićkom Leskovcu
  KARLOBAG – ŽUPNI STAN U CESARICI, Cesarica 41
  RIBNIK – ŽUPNI DVOR LIPNIK, Lipnik 40
 • VIII izborna jedinica
  KAROJBA – PROSTORIJA ŽUPNOG STANA, Rakotule 1
  MARČANA – ŽUPNA KUĆA, Loborika
  VIŽINADA – ŽUPNI STAN, Brig
 • IX izborna jedinica
  TRILJ – ŽUPNA KUĆA, Voštane

Ustav člankom 41. propisuje odvojenost vjerskih zajednica od države. Miješanje vjerskih zajednica u državno ustrojstvo nije dozvoljeno. Rimokatolička crkva temelji se na drugom pravnom sustavu i pravilima kanonskog prava. Biračko pravo je iznimno važan zalog demokratskog društva i pravnog sustava Republike Hrvatske te predstavlja sami temelj Ustava. Ove lokacije je potrebno hitno izmjestiti.

Posljednjih nekoliko tjedana svjedočimo intenzivnom kršenju Ustava od strane raznih aktera, međutim reakcija stručne javnosti i samog Ustavnog suda sporadična je i selektivna te ne adresira sve relevantne slučajeve ove iznimno štetne pojave. 03. travnja 2024. u povodu predstojećih parlamentarnih izbora komisija HBK Iustitia et pax objavila je izjavu pod naslovom “Očuvati dostojanstvo politike i ustavnopravni poredak države”. Ovaj šamar ustavnom poretku popratili su svi portali i vijest je obišla Hrvatsku, jer je jasno da se ovime Crkva javno i otvoreno uključuje u izbore, međutim ne primjećujem da je pokrenut ikakav postupak kojim bi se osudilo ovakvo zadiranje Crkve u državno-politička pitanja. Očigledno je da je oko Crkve dosad vođena politika popuštanja te da je nakon godina i godina takve mlitave političke volje došlo do izrazitog zamaha crkvenog utjecaja na sva državna pitanja, ali činjenica je da Ustav i dalje definira odvojenost crkvene i državne vlasti, stoga moram na tome inzistirati, naročito kada su u pitanju biračka mjesta. Primjerice, biralište Loborika u općini Marčana smješteno je u župnu kuću, iako se preko puta nalazi područna škola koja je javni prostor te je nepobitno primjerenija lokacija za biračko mjesto.

Slijedom svega navedenog, apeliram da se sva sporna birališta izmjeste na primjerene lokacije. Apeliram na poštivanje temeljnih ustavnih odredbi i vrednota. Apeliram na izmjene i dopune te adekvatno propisivanje Obvezatnih uputa u pogledu prostora koji se određuju kao biračka mjesta i načinu uređenja biračkog mjesta. Obzirom da uvjeti nisu detaljno definirani, postavlja se pitanje na koji je način moguće provjeriti kvalitetu i nepristranost odabira lokacija. Kada se glasanje iz objektivnih razloga ne može organizirati u javnom prostoru, potrebno je vrlo pažljivo i detaljno definirati uvjete prostora u kojem će se ono provesti kako bi se omogućila provjera zakonitosti postupanja. U protivnom se otvara prostor za protuustavnu provedbu izbora.

Obzirom da se prigovor zbog žurnosti, a prema Vašim uputama, podnosi putem elektroničke pošte, ljubazno molim dostaviti odluku i u elektroničkom obliku na navedenu e-mail adresu.

U Zagrebu, 13. travnja 2024.