Doniraj

Zakon propisuje strogu proceduru prilikom doniranja. Zato te molimo da prije uplate donacije pošalješ e-mail na info@radnickafronta.hr s tekstom :

Izjavljujem da se protiv mene ne vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu odnosno proračunu jedinice samouprave ili zaposlenicima.

[Ime i prezime]
[Adresa]
[Broj telefona]

NAKON TOGA NA MAIL ĆEMO TI POVRATNO POSLATI PODATKE POTREBNE ZA UPLATU DONACIJE.

Važnije zakonske odredbe:

  • Donatori su dužni primatelju donacije dostaviti izjavu da se protiv njih ne vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu odnosno proračunu jedinice samouprave ili zaposlenicima.
  • Nedopuštene su donacije iz anonimnih izvora (za koje u trenutku uplate donacije nisu poznati ime, prezime i OIB fizičke osobe odnosno naziv i OIB pravne osobe), donacije stranih osoba te donacije preko trećih osoba (posrednika).
  • Politička stranka gubi nedopuštenu donaciju, odnosno dužna je iznos vrijednosti nedopuštene donacije doznačiti u korist državnog proračuna.
  • Za donacije čija je vrijednost veća od 5.000 kuna davatelj i primatelj donacije dužni su zaključiti ugovor. Donacije čija je vrijednost veća od 5.000 kuna, za koje nije zaključen ugovor, politička stranka dužna je iznos vrijednosti takve donacije uplatiti u korist državnog proračuna.
  • Ukupna vrijednost donacija stranci u kalendarskoj godini od strane fizičke osobe ne smije prelaziti iznos od 30.000 kuna, a od strane pravne osobe 200.000 kuna.
  • Donatoru se mora izdati potvrda o danoj donaciji.
  • Osim doniranja u novcu, donacije se mogu dati u obliku proizvoda ili usluga.

Hvala!