Hrvatskoj Vladi nije stalo do interesa žena

Hrvatskoj Vladi nije stalo do interesa žena

Kada su žene konačno dočekale vrijeme podrške znanosti, medicinske struke i zakonodavca za očuvanje zdravlja uključujući i pravo na raspolaganje svojim tijelom ta je podrška, čini se, u nekim dijelovima svijeta kratko trajala. Najave o ukidanju prava na pobačaj u SAD ponovno su otvorile suočavanje s hrvatskom zbiljom u kojoj od države plaćeni doktori i ostalo medicinsko osoblje prigovorom savjesti odbijaju obaviti pobačaj, koji je zakonom dozvoljen.

Oni krše zakon i prava ženama. Prigovor savjesti znači uskraćivanje prava na zdravstvenu zaštitu. Žene s komplikacijama u trudnoći, ako imaju novce, pomoć će bez problema naći u slovenskim bolnicama, ne i u RH.

CEDAW odbor UN-a je donio niz preporuka Vladi RH o ostvarivanju prava na pobačaj koje, između ostalog, donose to da pobačaj mora bit siguran i besplatan, da se novi zakon mora donijet u roku od 2 godine, no svi rokovi su probijeni. Zakona nema, a praksa je, u slučaju pobačaja, malformacije ploda ili opasnosti za život žene postala mrziteljska.

Hrvatskoj Vladi nije stalo do interesa žena.

Samo ponovna zajednička borba žena i muškaraca može sačuvati i unaprijediti prava svih žene u RH.