Priopćenje RF-a uz porast cijene goriva

Priopćenje RF-a uz porast cijene goriva

Pokušaji Vlade u smjeru regulacije cijena goriva zapravo predstavlja priznanje da je deregulacija bila pogreška. Slobodno tržište na rastuće cijene nafte odgovara špekulacijama i visokim cijenama energije. Trgovački udio u putu goriva od naftne bušotine do krajnjeg prodavatelja do sada se nije dovodio u pitanje, a nedodirljivost tržišta dovela je i do potpunog liberaliziranja cijena 2014. kada je Vlada RH omogućila da udio marže u cijeni za konačnog kupca derivata bude potpuno slobodno određen. Trgovački posrednici su godinama bilježili ekstraprofite nauštrb potrošača. Sada se pokazuje da se može – da je moguće da se ograniče marže trgovaca, no to je trebalo i ranije napraviti. Jasno je da su na takvim nelimitiranim maržama mnogi profitirali, pa i INA, koja je prošlu godinu imala milijardu čiste dobiti, a cijene benzina - među najvišima u EU!

Stoga danas, pod oštrim uzlaznim trendom nabavne cijene nafte, ne može jedino rješenje biti odustajanje države od dijela trošarina kojima, uostalom, financira javnu prometnu infrastrukturu. No, postoji prostor za djelovanje u smjeru ublažavanja udara na standard radne većine. Prije svega valja reći da će mnogi osjetiti ovo poskupljenje. Uzmemo li u obzir da je medijalna plaća tek malo viša od 6.000 kuna, a spremnik goriva 600-800 kuna – malo koji će vozač bez poteškoća podnijeti taj trošak. Mnogi će biti primorani koristiti javni prijevoz. Pri tome je bitan faktor utjecaj povećanja cijena na potražnju za gorivom. Kod siromašnijih je to izraženije nego kod bogatijih, što znači da će oni prije odabrati javni prijevoz, a pogotovo jeftiniji i dostupniji javni prijevoz nego bogatiji.

Utoliko je sada, kada cijene goriva rastu, važno da se država uključi u stvaranje mogućnosti da tamo gdje postoji javni prijevoz on bude svima dostupan i jeftin, a po mogućnosti besplatan. Također je bitno da se jedinice lokalne i područne samouprave ponašaju odgovorno. Neprihvatljivo je da se u gradovima u ovoj situaciji mijenjaju vozni redovi na način da se smanjuje broj vožnji autobusa i tramvaja, čemu svjedočimo i u Zagrebu. Ovo je pravi trenutak da se što više ljudi potakne da koriste javni prijevoz koji je ekološki način prijevoza, te da se provedu najavljivane promjene prema održivoj urbanoj mobilnosti - zelenog, održivog, pristupačnog i sigurnog prometnog sustava koji nije podređen samo automobilima.

Svakako će biti i onih koji će se i uz višu cijenu nastaviti voziti autima – a upravo ta potrošnja predstavlja izvor za mjere koje državi omogućavaju umanjivanje štete za one koji si to ne mogu priuštiti. Iz povećanih priljeva kroz veća davanja za PDV i trošarine sada se može financirati subvencije za javni prijevoz na kojeg će se u ovom trenutku odlučiti mnogi slabijeg socijalnog statusa. Kako rastu cijene goriva - rastu i prihodi države po osnovi trošarina i posebno PDV-a kojeg se država, kada je riječ o gorivu, nije odrekla. Stoga nema opravdanja da te povećane prihode država ne preusmjeri na rješavanje pitanja prijevoza.

S obzirom da su trošarine i PDV državni prihodi, a javni prijevoznici u nadležnosti lokalnih vlasti i proračuna, potrebno je da Vlada RH razradi model kojim bi se raspodjeljivale subvencije i to na subvencije za javni prijevoz kao i na subvenicije za poslovne subjekte kojima je prijevoz bitna stavka.
Stoga će Radnička fronta uputiti Vladi RH prijedlog Zaključka kojim se Vlada obvezuje razraditi model kojim bi se prihodi od trošarina i PDV-a preusmjerili na subvencioniranje javnog prijevoza i troška goriva prijevoza poslovnim subjektima kojima je ta stavka značajan element u ukupnoj cijeni proizvoda i usluga koje služe zadovoljenu temeljnih potreba.

Pri tome ćemo napomenuti kako je kod subvencioniranja javnog prijevoza dobro da se subvencije namjene specijalno za intenziviranje linija javnog prijevoza, snižavanje cijene karata u javnom prijevozu, a najbolje omogućavanje besplatnog prijevoza, organiziranje parkirališta na rubnim dijelovima grada i subvencioniranje karata za parking vozila koje bi vlasnici ostavili kako bi ostatak puta prešli javnim prijevozom, kao i svih mjera koje bi se poduzele u smislu poboljšavanja javnog prijevoza u nastaloj situaciji.

Neka bogati plate - subvencioniranje javnog prijevoza!