“Velika pljačka u Sv. Nedelji - slučaj kampusa Rimac”

“Velika pljačka u Sv. Nedelji - slučaj kampusa Rimac”

200.000 m2 građevinskog zemljišta, 69 godina, 19.934,10 kn godišnje

Radnička fronta više je puta upozoravala na nepravilnosti koje su postojale u postupku sklapanja ugovora između Svete Nedelje i Rimac Automobila d.o.o., a kojim je na zemljištu u vlasništvu Svete Nedelje osnovano pravo građenja u korist Rimac Automobila d.o.o. Tim ugovorom je Rimac Automobilima d.o.o. građevinsko zemljište od gotovo 200.000 kvadratnih metara dodijeljeno na sljedećih 69 godina za 19.934,10 kn godišnje, odnosno za manje od lipu po kvadratu mjesečno. Uzme li se u obzir očekivana inflacija u budućnosti, taj već sada mali iznos tijekom trajanja ugovora postat će u potpunosti beznačajan. Osim toga, Sveta Nedelja je odredbom ugovora omogućila da uz njeno dopuštenje Rimac pravo građenja optereti založnim pravom u svrhu građenja kampusa. Iz dokumenata grada Svete Nedelje i Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine došli smo do novih saznanja koja samo potvrđuju naše ranije navode.

Tko je više bio na usluzi Ivanu Rimcu? Fokus ili HDZ?

O onome što je prethodilo sklapanju tog ugovora pisali smo već ranije. Naime, iz zapisnika sjednica gradskog vijeća očito je vidljiva namjera pogodovanja Rimac Automobilima d.o.o., kako od strane samog grada i gradonačelnika Zurovca, tako i od strane države koja je zemljište prenijela u vlasništvo grada Svete Nedelje. Tako u zapisniku s 19. sjednice Gradskog vijeća od 20. 12. 2018. HDZ-ov vijećnik Damir Halužan izjavljuje da ga je osobno zvao Ivan Rimac da bi se ubrzao i riješio postupak dodjeljivanja zemljišta. Ivan Rimac tada je preko vijećnika Halužana dao gradu rok do 31. 12. 2018. za rješavanje problema, inače Rimčeva investicija napušta Svetu Nedelju. Halužan je tada detaljno opisao i odnose između grada i Ministarstva državne imovine u postupku rješavanja pravnih pitanja. Iz njegovih je riječi vidljivo da nikada nije bilo pitanje hoće li se zemljište dati Rimcu, već samo koji je pravni način da se to provede. Zanimljivo je i vidjeti koliku ulogu u cijelom postupku igra Ivan Rimac za kojeg se često naglašava da nema veze s onim što Mate Rimac radi. Naime, osim urgiranja preko vijećnika Halužana, Ivan Rimac je intenzivno surađivao i s gradonačelnikom Zurovcem u pripremi dodjele zemljišta. U odgovoru vijećniku Halužanu, Zurovec navodi da je opetovano i sam bio u kontaktu s Ivanom Rimcem i da je s njim i njegovim projektantima čak bio i u županiji i sve “izdogovarao”.

Zurovec sâm sebi imputira namještanje natječaja

Međutim, na 37. redovnoj sjednici gradskog vijeća nestaje ponos gradonačelnika Zurovca na suradnju s Ivanom Rimcem. Nakon što ga Halužan podsjeća na poziv Ivana Rimca s 19. sjednice, Zurovec traži brisanje rečenice u kojoj se spominje prezime Rimac zbog negativnog konteksta i jer se onda može imputirati da je natječaj namješten. Dakle, sâm gradonačelnik Zurovec na 37. sjednici potvrđuje da bi ono o čemu su on i Halužan pričali na 19. sjednici predstavljalo namještanje natječaja. Još jedan indikativan citat o raspoloženju gradskog vijeća prema Rimcu i dodjeli zemljišta nalazimo u zapisniku s 19. sjednice. Damir Halužan tada je pitao: ”Na koji način ćemo mi to proslijediti Rimcu?, a na što je Biserka Delač odgovorila: “Na jedan od zakonski propisanih načina”.

Odvjetnički troškovi izrade ugovora s Rimcem prelaze 6 godišnjih naknada iz istog ugovora

Takva potpuna predanost gradske vlasti tome da se Rimcu zemljište dodijeli na bilo koji način i za bilo koju cijenu dovela je do odluke o osnivanju prava građenja daleko ispod tržišne vrijednosti i samim time oštećenja gradskog proračuna i izravnog pogodovanja Rimac Automobilima d.o.o. Koliko je iznos godišnje naknade neprimjeren ilustrira i činjenica da je odvjetniku Mariju Bogiću isplaćeno 125.000 kuna za izradu ugovora o osnivanju prava građenja, a što znači da će proći 6 godina prije nego što će se godišnjom naknadom iz ugovora naknaditi samo odvjetnički troškovi njegove izrade. Gradonačelnik Zurovec nam je u dopisu odgovorio da je naknada utvrđena prema visini ulaganja određenog natječajem, a ne prema vrijednosti zemljišta, što je krajnje problematično tumačenje s obzirom na to da se u narudžbenici koja nam je dostavljena navodi da se radi o odvjetničkim uslugama radi izrade ugovora o osnivanju prava građenja na nekretnini, a ne uslugama izrade natječaja.

Vrijednost zemljišta: 82.270.000,00 kuna
Rimčeva godišnja naknada: 19.934,10 kuna

Na naš upit o provođenju procjene vrijednosti nekretnine prije raspisivanja natječaja, gradonačelnik Zurovec nas je obavijestio da ne posjeduje tu informaciju i u tom dijelu naš zahtjev za pristup informacijama proslijedio Ministarstvu graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine, što je skandal sam po sebi. Nepojmljivo je da grad ne raspolaže informacijom o vrijednosti nekretnine kojom je raspolagao u bilo kojem slučaju, a posebno u projektu kojem sâm taj grad pripisuje toliki značaj. U slučaju da grad zaista ne raspolaže takvom informacijom, odnosno da je potpisao ugovor o osnivanju prava građenja na 69 godina na 200.000 m2 građevinskog zemljišta bez takve informacije, radi se o teškom nemaru za kojeg nema opravdanja. Ako pak grad raspolaže tom informacijom, postavlja se pitanje zašto je ne želi otkriti?

Srećom, neke informacije mogu se otkriti i na stranicama Ministarstva i samog grada. Nekretnine na kojima se gradi Rimčev kampus Svetoj Nedelji je darovalo Ministarstvo državne imovine odlukom od 23. siječnja 2019. Ministarstvo je prvotnom odlukom procijenilo vrijednost darovanog zemljišta na 6.5 milijuna kuna. Ta je vrijednost utvrđena temeljem toga što se darovano zemljište tada nalazilo unutar građevinskog područja izdvojene namjene, u zoni SR-sport i rekreacija. Nakon što je zemljište dodijeljeno Svetoj Nedelji, grad se upustio u izmjene prostornog plana kojima je zemljištima promijenjena prostorno-planska namjena te se sada nalaze u zoni proizvodne i razvojne namjene- istraživački kampus-C. Zbog odredbe ugovora o darovanju kojom je bilo zabranjeno otuđenje i opterećenje darovanih nekretnina bez odobrenja darovatelja, Sveta Nedelja je, prije osnivanja prava građenja u korist Rimca, morala zatražiti odobrenje Ministarstva. Prije takvog odobrenja Ministarstvo je bilo dužno napraviti novu procjenu vrijednosti nekretnina te je dana 19. veljače 2021. Odlukom o izmjeni Odluke o darovanju nekretnina u k.o. Kerestinec Gradu Svetoj Nedelji utvrđeno da je vrijednost zemljišta 82.270.000,00 kuna.

Iskusni HDZ, naivni Zurovec i Nađi

Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine na čelu s Darkom Horvatom jasno je da se Rimcu mora omogućiti izgradnja kampusa, ali isto tako ne žele ni snositi odgovornost davanja nekretnine vrijednosti 82 milijuna kuna u bescjenje. Tada pronalaze ingeniozno rješenje dostojno stranke koja je u ovih 30 godina svladala svaki segment krađe, korupcije i izvlačenja javnih sredstava. Umjesto da daju suglasnost Svetoj Nedelji za osnivanje prava građenja u korist Rimca, oni sa Svetom Nedeljom sklapaju Aneks Ugovora o darovanju kojim ministarstvo više ne mora davati suglasnost Svetoj Nedelji za otuđivanje i opterećivanje nekretnine. Zurovec nadobudno prihvaća takav aneks, spreman u niskom startu za svaku moguću uslugu privatnim investicijama i kapitalu. Njegov zamjenik, Davor Nađi, u odgovoru Radničkoj fronti koji je prenio Index nakon što smo upozorili na nepravilnosti, nesvjestan onoga što se događa, ovako je to opisao:

“No da ne bi sve bilo tako jednostavno (podsjetimo, to je tada već trajalo 4 godine od prve inicijative, a 2 godine od našeg preuzimanja vodstva grada), Ministarstvo državne imovine je odlučilo u ugovor o darovanju zemljišta Gradu Svetoj Nedelji staviti klauzulu da grad ne može davati to zemljište u koncesiju i pravo građenja bez suglasnosti istog ministarstva. Rezultat toga je da je početkom 2020. godine grad Sveta Nedelja zatražio suglasnost na tekst natječaja, da bi u Ministarstvu državne imovine došli na genijalnu ideju da je, umjesto da daju suglasnost, bolja ideja ipak napraviti aneks ugovora kojim bi se maknula potreba davanja suglasnosti (što bi bilo logično da otpočetka niti nije bilo u ugovoru).”

Namješteni natječaj

Konačno, nakon godina lutanja, sada je sve bilo spremno da se otvori natječaj kojim će Rimac dobiti zemljište i ostvariti svoje dječačke snove. Bez ikakvog objašnjenja, procjene ili analize kao početni iznos godišnje naknade određuje se 10 lipa po kvadratu. Jasno je da u 15 dana koliko traje natječaj jedini ponuditelj mogu biti samo Rimac Automobili d.o.o. i time grad zapravo unaprijed određuje apsurdno nisku cijenu po kojoj Rimcu daje pravo građenja na 69 godina. Radi se o toliko smiješnom iznosu, da ga je na 38. redovnoj sjednici gradskog vijeća morao kritizirati čak i ranije spomenuti Halužan, HDZ-ov vijećnik s izravnom linijom prema Ivanu Rimcu. On se, kao i njegov ministar Horvat, vjerojatno nagledao malo više namještanja natječaja od mladih liberalnih lavova Zurovca i Nađa. On, koliko god želi uspjeh projekta, upozorava da je iznos od 10 lipa arbitraran i prenizak, upozorava da će biti nezadovoljnih građana, ali i privrednika koji su svoje hale izgradili svojim novcem, koji su vrijedni i pune proračun, i oni, kaže Halužan, su malo nezadovoljni. Upozorava i da se radi o 82 milijuna kuna, a ne 1000 ili 2 milijuna, i onda ipak na kraju izlaganja kaže da će podržati i takvu početnu cijenu, jer eto, bitno je da se projekt pokrene. U egzemplarnom primjeru pljuvanja na osnovne demokratske vrijednosti i ponižavanja predstavničkog tijela, Zurovec Halužana dovodi u red porukom da će poslovnim subjektima koje je spomenuo (Rimcu, ako nije jasno) prenijeti Halužanovu želju da plate najveću naknadu. Potom, 15 vijećnika jednoglasno glasa za jednu od očitijih pljački u zadnjih 30 godina. Trijumf demokracije.

Koliko je Sveta Nedelja oštećena?

O preciznom iznosu je teško nagađati. Nije sporno da lokalne zajednice profitiraju otvaranjem poduzeća na svom području i da lokalna vlast do neke mjere može vagati između različitih interesa koje predstavlja. U ovom slučaju, vlast nikad nije došla ni do vaganja.

Za usporedbu s nekim drugim slučajevima prodaje gradske imovine zatražili smo od Svete Nedelje i druge ugovore kojima je raspolagano gradskom imovinom. Jedan od njih je ugovor s WAWA d.o.o. kojim je Sveta Nedelja nekretninu označenu kao z.k.č.br. 517/2, oranice Zagreb, površine 279 m2, upisane u zk.ul. 2972 k.o. Rakitje prodala za 95.000,00 kn, odnosno za 340 kuna po kvadratnom metru. U drugom ugovoru s ADRIATEH d.o.o., nekretninu označenu kao z.k.č.br. 4542, put, površine 673 m2, upisanu u zk.ul.br. 3958, k.o. Rakitje Sveta Nedelja je prodala za 260.000,00 kuna, odnosno za 386 kuna po kvadratu.

Najprikladnije je za usporedbu ipak zemljište na kojem se nalazi atletska staza u Kerestincu. Radi se o zemljištu od 145.986 m2 u vlasništvu Republike Hrvatske. Zemljište je prema prostornom planu iste namjene kakve je bilo Rimčevo zemljište prije prenamjene - sport i rekreacija. Nalazi se u neposrednoj blizini Rimčevog zemljišta, doslovno preko ceste, i na njemu je osnovano pravo građenja u korist Grada Svete Nedelje za godišnju naknadu od 80.000,00 kuna (prema riječima Halužana i Zurovca na 39. sjednici gradskog vijeća) , četiri puta više nego što Sveta Nedelja dobiva od Rimca za zemljište veće za 50.000 m2, i što je još važnije, zemljište proizvodne i razvojne namjene koje je višestruko vrjednije od sportsko-rekreacijskog.

Naime, prema procjeni Ministarstva, vrijednost Rimčevog zemljišta je prenamjenom skočila s 6.5 milijuna kuna na 82 milijuna, odnosno preko 12 puta. Ako uzmemo da bi po svemu oba zemljišta prije prenamjene trebala približno jednako vrijediti (iako je za očekivati da ugovor između države i lokalne zajednice kojom se gradi sportski sadržaj favorizira lokalnu zajednicu), pravo građenja na Rimčevom zemljištu prije prenamjene moralo bi vrijediti minimalno 100.000 kuna godišnje. S obzirom na uvećanje vrijednosti zemljišta prenamjenom u proizvodnu i razvojnu namjenu od preko 12 puta, logično bi bilo da isto uvećanje prati i vrijednost prava građenja čime bi došli do iznosa godišnje naknade od barem 1.200.000,00 kuna godišnje. Radi se o gruboj procjeni utemeljenoj na izjavama gradonačelnika Zurovca i vijećnika Halužana te podacima iz proračuna Svete Nedelje.

Obična korupcija ili ideološko sljepilo?

Teško je reći radi li se u ovom slučaju kod Zurovca o običnoj korupciji ili ideološkom sljepilu. Kada se čitaju zapisnici sa sastanaka gradskog vijeća, vidljivo je da ne postoji niti jedan trenutak u kojem je Zurovec razmišljao o tome koji će iznos Sveta Nedelja dobiti za to zemljište. U njegovim izjavama postoje samo uobičajene floskule o otvaranju radnih mjesta koje opravdava sve, o potrebi da se olakša privatnim investitorima, da se zadrži Rimca. Takva je logika, ako i isključimo mogućnost korupcije, trka prema dnu. Gradovi i općine koji će poput Svete Nedelje činiti sve da privuku privatne investitore, ukidati prirez, poklanjati zemljište i trošiti svoje resurse, natjerat će i druge gradove i općine da čine isto. Posljedica će biti opustošeni gradski proračuni, zaduženja, zapuštena infrastruktura s jedne strane, a s druge kapitalisti koji će dobivati ogromne resurse praktički besplatno pod izlikom da se jedino na taj način može razvijati i otvarati nova radna mjesta. Na lokalnoj razini to je isti modus operandi kakav na globalnoj razini provode porezne oaze, a u konačnici i široj društvenoj slici sasvim je svejedno je li pojedini dužnosnik prilikom provođenja takvih politika primio mito.

“Ideološki neprijatelj”

Radničkoj fronti često se prigovara da napada Rimca jer nam je “ideološki neprijatelj”. Takvi prigovori nastupaju s lažne pozicije koja bi trebala imati slobodu od ideološke pristranosti. Ne niječemo da nam je Rimac “ideološki neprijatelj”, već ističemo da smo jedini bili u stanju upozoravati godinama na nepravilnosti i pogodovanja koja ga prate baš zato što nam je “ideološki neprijatelj”. Gdje drugi vide poslodavce, mi vidimo tajkune; gdje drugi vide lijepe poduzetničke priče, mi vidimo kriminal; gdje drugi vide profit, mi vidimo eksploataciju. Onima pak kojima je Rimac “ideološki prijatelj” poručujemo da se zapitaju kako o ideologiji koju zastupaju, tako i o prijateljima koje imaju.