Tourismus macht frei?

Tourismus macht frei?

Autor/ica: Radnička fronta

U Rovinju je dio kampa ograđen žilet žicom. Žicu je postavila tvrtka Valalta, koja je godinama nezakonito poslovala, proširila se i ogradila kamp, a naknadno tražila izmjene prostornog plana. Sada su pak postavili žilet žicu, tvrdili su “zbog sigurnosti” njihovih gostiju, da bi ju ipak, na zahtjev komunalnog redarstva, naknadno uklonili.

Kao što ništa nema negativno reći za gašenje Glasa Istre, tako i u ovom slučaju, nekad agilan kritičar žilet žice na granici sa Slovenijom, istarski župan Boris Miletić - nije u ovom ograđivanju vidio nikakav problem. I Miletić je tvrdio da je to „pitanje sigurnosti”. Čije sigurnosti? Jesu li možda lokalni stanovnici zvijeri da se turiste Valalta štiti žilet žicom? Inače silno tolerantan Miletić, nije tako tolerantan kada je riječ o zaštiti privatnog vlasništva od vlastitih sunarodnjaka.

Gradonačelnik Rovinja pak, pozivao se na ono što stoji u Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, a nakon najnovijih izmjena - na koncesiju na pomorskom dobru u dijelu nudističke plaže za što je dopušteno ograđivanje. To je još jedna HDZ-ova smicalica na koju smo upozoravali u vrijeme donošenja ovih izuzetno problematičnih izmjena Zakona!!

U Zakonu je ograđivanje dozvoljeno za tzv. “plaže za posebnu namjenu”. To su plaže namijenjene za javne ustanove u sustavu zdravstva čiji osnivač je Republika Hrvatska ili jedinica područne (regionalne) samouprave, a čiji korisnici su u toj ustanovi radi liječenja i/ili rehabilitacije, ali i za “naturalne turiste” kako su u taj članak zakona upakirali HDZ-ovci. Ako se pak može naći neko opravdanje (pa i nategnuto) da se ogradom ograđuje pacijente, sigurno se opravdanje ne može naći za ograđivanje nudista.

Ukratko, „naturalni turisti” su spojeni s rehabilitacijom i liječenjem samo kako bi se, bez velikih problema, kampovima omogućilo fizičko ograđivanje plaža. Sada je uklonjena žilet žica oko kampa Valalta. Ali je li potrebna i ograda?

Ne možemo se ne sjetiti riječi ministra Olega Butkovića za vrijeme saborske rasprave o izmjenama ovog Zakona kada je rezolutno ponavljao da "neće biti ograđivanja plaža", da ograde neće biti postavljene, da "nikakvih ograda neće biti". Butković je tada doslovno rekao: "Znači, teze o tome da će se sada plaže ograditi i privatizirati ne stoje, toga u zakonu nema, nije nam bila ni namjera niti ćemo to napraviti".

Radnička fronta je u Saboru uložila amandman, znajući i upozoravajući da će itekako biti ograđivanja plaža i sprječavanja pristupa plažama. Amandmanom smo zahtijevali da se nudističke plaže ne mogu ograđivati. HDZ ga je, naravno, odbacio.

Plaže ne samo da se ograđuju, već se i ograđuju, eto, žilet-žicom koja poručuje da je to ni više ni manje nego – okupirani teritorij, na kojemu možemo kao idući korak očekivati, valjda i naoružane čuvare koji vlastelu čuvaju od sirotinje s druge strane. Izjava komunalnih redara grada Rovinja ne ulijeva povjerenje, jer u njoj stoji doslovno da se "tim dijelom ne kreće nitko od građana i gostiju, već isključivo pojedinci upitnih namjera". Znači i sâmo kretanje nekim dijelom pomorskog dobra - već je okarakterizirano kao sumnjivo!!

U ponedjeljak, 28.8., simpatizeri Radničke fronte su postavili na žilet žicu prikladne poruke:

  • Tourismus macht frei i

  • 21. stoljeće?! Žilet-žica na granici, žilet-žica na obali, žilet-žica u glavi. Uzbuna! 

I njihov napor rezultirao je upozoravanjem na ovakav opasan presedan, te je žica uklonjena. No problem nije otklonjen.

Inače, termin "morske plaže posebne namjene" je nekad bio rezerviran za vojne i slične namjene. Očito je da je ratno i opsadno stanje, pitanje sigurnosti, danas u Hrvatskoj - pitanje privatnog vlasništva i njegove zaštite po svaku cijenu. Pa i po cijenu razvlaštenja domicilnog stanovništva i stvaranja trajnih izvanrednih uvjeta u kojima se lokalci tretiraju kao prijetnja za bogate strance koje treba, po svaku cijenu, od domaćih – izolirati.

Neće moći.

Plaže su naše!!