Kastinski karakter javnog bilježništva u Hrvatskoj

Kastinski karakter javnog bilježništva u Hrvatskoj

Autor/ica: Radnička fronta

Za rujan je najavljeno značajno poskupljenje javnobilježničkih usluga, a njihove nove cijene/tarife predlaže Ministarstvo uprave i pravosuđa.

Radnička fronta je u više navrata javno upozoravala na kastinski karakter javnog bilježništva u Hrvatskoj i potpuno neopravdane troškove koje taj institut nameće stanovništvu da bi par stotina odabranih sebi punilo džepove. Javnobilježničke poslove koje su u socijalizmu obavljali državni službenici bez dodatnih troškova za građane, npr. ovjeravanje potpisa ili punomoći, solemnizaciju ugovora i sl., Tuđmanova vlast je odlučila dodijeliti maloj skupini pravnika kojima je zakonski osigurala monopol na obavljanje tih poslova. S propisanim ograničenjem broja javnih bilježnika i obavezom da građani razne dokumente moraju kod njih ovjeravati, državne vlasti osigurale su bilježnicima sigurno tržište i zaradu, a građanima nepotrebno visoke troškove.

Nakon što je Radnička fronta u javnosti upozorila na problematičan status javnog bilježništva u Hrvatskoj, reagirala je otvorenim pismom predsjednica Hrvatske javnobilježničke komore Zvijezdana Rauš-Klier, nastojeći opravdati institut javnog bilježništva u njegovoj hrvatskoj verziji tvrdnjom da javno bilježništvo postoji i u drugim demokratskim zemljama, a da su ga ukidali ‘totalitarni režimi poput NDH ili socijalističke Jugoslavije’.

Činjenica je da javni bilježnici postoje i u drugim zemljama, ali bitan detalj kojeg je predsjednica Hrvatske javnobilježničke komore zaboravila spomenuti jest da im nigdje država nije osigurala takav monopol kao u Hrvatskoj. To je kao problem detektirala i Svjetska banka u svojem posljednjem ekonomskom memorandumu za Hrvatsku. U njemu je izložena usporedba Hrvatske s ostalim zemljama EU, OECD i EEC (usporedivim zemljama istočne i srednje Evrope) koja pokazuje da javni bilježnici u Hrvatskoj imaju znatno veće privilegije od svih usporedivih zemalja, što je neopravdano i iz legalno-pravnog, ali i ekonomskog aspekta (jer ne osigurava veću vjerodostojnost i pouzdanost usluga, a čini ih bitno skupljim za korisnike).

Svaki pravnik koji ima položen pravosudni ispit te javnobilježnički ispit trebao bi imati mogućnost da obavlja poslove javnog bilježnika unutar vlastitog ureda. Time bi se smanjili troškovi za građane budući da bi veći broj bilježnika rezultirao nižom cijenom usluga. Ovako i dalje imamo zaštićenu kastu kojoj HDZ-ova vlast već na jesen namjerava dodatno povećati zarade na teret građana.

Javnobilježničke usluge poskupljuju i to nakon što su im vladajući omogućili nove unosne poslove izmjenama Zakona o zemljišnim knjigama i Zakona o izvanparničnom postupku, pa će sada bilježnici moći i upisivati nekretnine u zemljišne knjige, kao i postupati u izvanparničnim postupcima poput proglašenja nestale osobe umrlom i dokazivanja smrti, uređenja međa ukoliko su stranke podnijele sporazumni prijedlog za uređenje međe i razvrgnuću suvlasničke zajednice. Dakle, dobili su upravo one postupke koji nisu ni bili razlogom sporosti sudova, već koji su samo donosili prihode, a to im se omogućilo pod agendom navodnog “rasterećivanja sudova”.

Galerija fotografija