Amandmani na Zakon o strukovnom obrazovanju

Amandmani na Zakon o strukovnom obrazovanju

HRVATSKI SABOR

Zastupnica dr. sc. Katarina Peović

U Zagrebu, 1. lipnja 2022.PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

___________________________________________________________________

Predmet: AMANDMANI NA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 249 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

___________________________________________________________________

Temeljem članka 196. stavka 2. Poslovnika Hrvatskog Sabora (NN 81/13, 113/16)

podnosim amandmane NA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU, drugo čitanje


AMANDMAN 1

U članku 5. (u izmijenjenom članku 12.), stavak 3. mijenja se i glasi:

Povjerenstvo za kvalitetu ima sedam članova, i to:

– četiri člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika od kojih je jedan ravnatelj ustanove,

– jedan član iz reda dionika na prijedlog osnivača,

– jedan član iz reda polaznika,

– jedan član iz reda roditelja.

Obrazloženje

Nejasno je kako se kvaliteta strukovnog obrazovanja misli podići ako je Povjerenstvo za kvalitetu ovim izmjenama desetkovano umjesto 7 sada će imati 5 članova – a simptomatično je da se u Povjerenstvu smanjio upravo broj nastavnika (za 2). Pored predstavnika roditelja, učenika i osnivača, posebno su važni nastavnici koji aktivno sudjeluju u izvođenju nastave. Nije dobro da se nastavnike kao struku degradira a zainteresirane strane (roditelje, poslodavce i druge) stavlja u poziciju nad-autoriteta. Dakle članak 5. nema nikakvog smisla ako se želi unaprijediti (kako se to deklarativno tvrdi) kvaliteta obrazovanja. Kako se misli unaprijediti kvalitetu obrazovanja ako degradiramo one koji obrazuju - nastavnike kojih je dvoje izbačeno iz Povjerenstva za kvalitetu?

AMANDMAN 2

Članak 13. (u izmijenjenom članku 26.), stavak 1. dodaje se točka tri koja glasi:

  • "sredstva za nagradu polazniku sukladno članku 31. Zakona"

Obrazloženje

Visina naknade za učenika-polaznika strukovne edukacije iznosi tek 10% prosječne plaće u prvoj, 15% u drugoj te 25% u trećoj godini naukovanja. Dakle u 3. godini, kada poslodavac ima praktički obučenog radnika - on je njega obavezan platiti tek 25% plaće. Hrvatska obrtnička komora je napravila istraživanje koje je pokazalo da se i ovako niska naknada rijetko isplaćuje u punom iznosu. Dakle potrebno je poslodavce podsjetiti na ovu obavezu.

AMANDMAN 3

Članak 15. (u izmijenjenom članku 27.), stavak 1. dodaje se točka 9. koja glasi:

"- isplaćivati nagradu polazniku prema članku 31. Zakona."

Obrazloženje

Jednako kao u prethodnom članku.Katarina Peović