Sveučilište preko veze

Sveučilište preko veze

Često o privilegijama i korupciji govorimo kao nečemu što dolazi iz sive zone raznih dogovora po privatnim klubovima u Slovenskoj 9, primanjima mita ispod stola i slično. No HDZ donosi zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti "Franjo Tuđman" koji je primjer privilegija koje se ne zbivaju u tajnosti – već se zakonima u Saboru legaliziraju i postaju dio sistemske nejednakosti, gdje se elite stavlja u privilegirani položaj. Članak 1. stavak 4. Konačnog prijedloga zakona kaže „Na postupak osnivanja Sveučilišta iz stavka 2. ovoga članka ne primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje osiguranje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, kojima je reguliran postupak inicijalne akreditacije”.

Procedura osnivanja sveučilišta u Hrvatskoj je jasna – nju definira Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju koji određuje postupak inicijalne akreditacije kojom se utvrđuje ispunjava li novo sveučilište sve uvjete i standarde propisane zakonom. No ovdje će se zakonom od 20 stranica sve to preskočiti, čime će se legalizirati Hrvatsko vojno učilište - neće biti inicijalne ocjene kvalitete, već će novo sveučilište niknuti na način "transformacije" učilišta u novo Sveučilište. Umjesto ocjene kvalitete, „transformacija”. Da nema zakona to bi značilo umjesto zakona – bezakonje. No evo uveli smo zakon koji kaže da je bezakonje zakon.

Pri tome stručnjaci predviđaju da će novo Sveučilište zadržati jednaku razinu nekvalitete kakvu ima sadašnje vojno učilište, a kadrovi će se i dalje zapošljavati samo u Ministarstvu obrane.

Nedavno su izglasane promjene Zakona o hrvatskim braniteljima kojima će Ministarstvo branitelja dobiti mogućnost da ministar preko svojih povjerenstava dijeli veteranske mirovine i druge privilegije. Umjesto neovisnog tijela Zavoda za vještačenje – ovlasti za stjecanje statusa ratnog vojnog invalida i za druga pitanja vezana uz povlastice imati će – ministar. Ovdje će pak Ministar obrane Banožić dobiti mogućnost obrazovanja kadrova bez inicijalne provjere kvalitete Sveučilišta. No, to nije korupcija, to je legalizirana korupcija, to nije bezakonje već ozakonjeno bezakonje. Još samo čekamo da Medved i Badrožić dobiju mogućnost izdavanja vozačkih dozvola.

Ako bi netko otišao privatno kod ministra Medveda da mu učini uslugu to bi se smatralo korupcijom, no ako je zakonom tako određeno – to nije korupcija. Ako bi netko otišao kod ministra Banožića da urgira za studijske programe ili nova zapošljavanja na sveučilištu ljudi koji su nestručni ili programa koji nisu dovoljno kvalitetni – to bi se smatralo korupcijom – no ako se zakonom propišu nova radna mjesta i studijski programi bez akreditacije i stručne procjene – onda je to legalno.

Što se tiče imena novog sveučilišta – Franjo Tuđman, to je, slažemo se s HDZ-om odlično ime za to Sveučilište obzirom da simbolizira utkanu korupciju i legalizirano bezakonje. To je logični nastavak legalizirane korupcije i sistemski utkane nejednakosti koju HDZ afirmira i promiče. Danas više nego ikad se dovodimo u situaciju u kojoj obespravljena većina neće imati pristup sveučilištima, kojoj će status ratnog vojnog invalida omogućavati samo pripadanje klijentelističkoj skupini na vlasti, a povijesne istine će se oblikovati po volji vladajućih.