Hrvatska ima jedno od najnižih ukupnih poreznih opterećenja

Hrvatska ima jedno od najnižih ukupnih poreznih opterećenja

Francuski ekonomski think tank - „Institut économique Molinari“- u opisu svoje misije kaže da mu je temeljni cilj upozoravati na opasnosti koje proizlaze iz rasta države i njezinog utjecaja na ekonomiju te da je najvažnija reforma koju je nužno provesti u Francuskoj liberalizacija tržišta rada. Dakle, jasno je kako se radi o neoliberalnom institutu.

Navedeni institut zadnjih deset godina provodi komparativno istraživanje poreznog opterećenja 'tipičnih radnika' za 28 EU zemalja ('The Tax Burden of Typical Workers in the EU 28'). Zadnje istraživanje je iz 2019. godine i u njemu su komparativno rangirane 28 EU države prema tri pokazatelja – ukupni troškovi zaposlenja ('total employment cost'), ukupno porezno opterećenje ('total tax burden') i realna neto plaća ('real net salary').

S obzirom da nas domaći liberali uvjeravaju kako je Hrvatska zemlja s najvećim porezima i da je to jedan od glavnih razloga zašto ekonomski zaostajemo – zašto imamo premalu razinu investicija, nisku razinu zaposlenosti, nisku produktivnost rada, niske plaće itd. – interesantno je pogledati što kaže komparativno istraživanje francuskog neoliberalnog instituta. A ono kaže da je Hrvatska po pokazatelju ukupnog poreznog opterećenja (uključuje porez na dohodak, doprinose za zdravstvo i mirovinsko i porez na dodanu vrijednost) tek na 22. mjestu od 28 EU zemalja. Na 22. mjestu je i po pokazatelju ukupnih troškova zaposlenja, dok je na 21. mjestu po pokazatelju realne neto plaće (realna neto plaća je 'iznos novca koji ostane radniku za potrošnju a koji neće biti plaćen državi').

E sad, kako to da domaći liberali i njihovi mediji, razne udruge poduzetnika i poslodavaca, kao i većina političkih opcija, ustrajno ponavljaju da Hrvatska ima jedno od najvećih poreznih opterećenja, a međunarodni neoliberalni institut kaže da Hrvatska ima jedno od najnižih ukupnih poreznih opterećenja?

Domaći liberali ne dosežu dalje od svakodnevne perspektive prosječnog hrvatskog malog i srednjeg poduzetnika, kojem manje porezne stope nego u većini EU zemalja efektivno predstavljaju veće opterećenje zato jer je prosječna produktivnost hrvatskog privatnog sektora niska, kao što je niska i prosječna razina dodane vrijednosti koju domaći poduzetnici prisvajaju na domaćem i međunarodnom tržištu (zbog niske tehnološke razine i niske kompleksnosti proizvoda). Drugim riječima, domaći liberali ne razumiju da visina poreznih stopa ne određuje konkurentnost domaće privrede, niti promjene poreza i poreznih stopa mogu osigurati da domaća privreda prosperira, da bude produktivnija, da proizvodi kompleksnije proizvode i prisvaja veću dodanu vrijednost te da isplaćuje plaće veće kupovne moći. Spontana ideološka zabluda kojoj strukturno inkliniraju mali i srednji poduzetnici i koju vulgarni liberalni ekonomisti prevode u teorijski jezik, jest u rangu zablude koju ima čovjek koji ništa ne zna o astronomiji, ali koji gledajući kako Sunce svakog jutra izlazi na istoku i preko nebeskog svoda se kreće prema zapadu, spontano zaključi da Sunce kruži oko Zemlje.