10 + 10 neposrednih izbornih zahtjeva Radničke fronte (Kratkoročne prijelazne mjere)

  1. Hitna i beskompromisna nacionalizacija INA-e (na temelju nepoštivanja ugovora) i povratak izgubljenih radnih mjesta
  2. Rast zaposlenosti kroz socijalizaciju investicija i poticajne programe beskamatnog kreditiranja za kooperative
  3. Povećanje minimalne i medijalne plaće i restrukturiranje menadžerskih ugovora
  4. Reindustrijalizacija privrede radi korištenja prednosti ekonomije razmjera i razvijanje visokoindustrijskih klastera (brodogradnja, naftna i automobilska industrija, IT)
  5. Oštra kriminalizacija neisplate plaća i uvođenje radničke kontrole u poduzećima
  6. Trenutni prestanak svake započete privatizacije i poništenje pretvorbi i privatizacija s uočenim nepravilnostima, uz konfiskaciju imovine stečene na kriminalan način
  7. Smanjenje omjera javnog duga aktivnim politikama rasta dohotka i proizvodnje, te politikama kamatnjaka kroz progresivno oporezivanje kapitala
  8. Postupno uvođenje društvenog vlasništva u strateški ključnim sektorima i uvođenje mehanizama demokratskog planiranja privrede
  9. Zahtjev za neovisnom monetarnom politikom HNB-a i ukidanje kompradorske politike valutnog odbora, te međunarodna revizija legitimnosti dosadašnjeg vanjskog zaduživanja za tekuću potrošnju
  10. Deeurizacija zemlje kroz postepenu kunsku konverziju svih kredita denomiranih u stranoj valuti radi jačanja proizvodnje, izvoza, zaposlenosti i konkurentnosti  + + +

  1. Jačanje domaćeg razvojnog bankarstva radi niskokamatnog kreditiranja domaće proizvodnje i subvencioniranja inovacija
  2. Restrukturiranje javne uprave, načina vođenja javnih poduzeća i osnivanje novih samoupravnih proizvodnih i uslužnih jedinica te razbijanje privatnih i nelegitimnih monopola
  3. Državna dokapitalizacija banaka u stranom vlasništvu sukladno zaključcima revizije spornih privatizacija
  4. Održivi regionalni razvoj kroz 5 regija (ukidanje županija) i politekonomska decentralizacija zemlje
  5. Snažno protivljenje smanjenju plaća (internoj devalvaciji), poticanje rasta kroz jačanje izvoza smanjenjem poreznog opterećenja proizvodnje i deprecijacijskog učinka deviznog tečaja
  6. Osnivanje društvenog centra za istraživanje, inovacije i sektorski razvoj industrija i usluga
  7. Aktivna supervizija poslovanja privatnog sektora i praćenje tokova novca kroz rokove (ne)izvršenja obveza prema malim dobavljačima i radničkim kooperativama
  8. Revizija Vatikanskih ugovora i privilegiranih mirovina
  9. Smanjenje PDV-a a povećanje poreznog opterećenja na kapital i najimućnije pojedince koji ne žive od svog rada
  10. Napuštanje rentijerske i klijentelističke ekonomije vanjskog zaduživanja i zaokret prema proizvodnoj i izvozno orijentiranoj radničkoj ekonomiji održivog razvoja, inovacija i demokratskog samoupravljanja