Pravilnik o naknadama u političkim tijelima (LO Zagreb)

 

1) članovi/ice s mjesečnim prihodima višima od 4000 kn daju 100% prihoda iz lokalnih  tijela RF-u
2) članovi/ice s mjesečnim prihodom od 3000 do 4000 kn daju 50% prihoda iz lokalnih  tijela RF-u
3) članovi/ice s mjesečnim prihodima od 2000 do 3000 kn daju 20% prihoda iz lokalnih  tijela RF-u
4) članovi/ice s mjesečnim prihodima manjima od 2000 kn daju 10% prihoda iz lokalnih  tijela RF-u
5) niti jedan član RF-a ne može od mjesečnih prihoda iz lokalnih tijela primati više od  3500 kn (sve iznad toga mora dati RF-u, a na ostatak se onda primjenjuju pravila 1-4)
6) prihodi od naknadâ iz lokalnih tijela se plaćaju neovisno o osnovnim članarinama
7) u pojedinačnim slučajevima LO može odlučiti da se pojedinom članu/ici odobrava - u  slučaju potrebe i okolnostî (npr. kredita, ovrhe, teške obiteljske situacije i sl.) - i drugačiji model plaćanja (npr. manji ili nikakav postotak) na određeno ili neodređeno vrijeme
8) rotacija u tijelima se prilagođava tome da RF dobije što veća sredstva (npr. u slučaju  rotacije koja nastupa prije ili u toku ljetne pauze, rotacija se vrši tako da tokom ljeta  zastupnik bude onaj od kojeg će RF dobivati više novca u blagajnu)
9) članovi imaju pravo davati veći postotak prihoda RF-a nego što to moraju po ovim  pravilima ako su u mogućnosti
10) nepoštivanje gornjih pravila smatra se velikim prijestupom i kažnjava direktnim  izbacivanjem iz RF-a
Svi se iznosi odnose na neto brojke.