Članci

Tko financira javni sektor?

  • 15. 09. 2017.
  • Piše: Radnička fronta

U medijima se nemilice promiče izmišljena priča da privatni (kapitalistički) sektor financira javni sektor. No to nije točno.

Kao prvo, kad bi bilo tako, to bi značilo da javni sektor nije mogao postojati u SFRJ jer ondje nije bilo privatnog sektora (tj. on je bio marginalan). Stvar je u tome da se tu namjerno miješa proizvodni (produktivni) sektor (a to su npr. i Petrokemija, Borovo, HPB ili HEP, koji su još uvijek u državnom vlasništvu) s kapitalističkim sektorom.

Kao drugo, kapitalistički sektor nije isto što i kapitalisti. Ne financiraju kapitalisti (vlasnici poduzeća) javni sektor, nego oni koji stvaraju vrijednost u kapitalističkom sektoru - a to su uvijek i samo radnici. Dakle, novac za socijalnu državu (javno zdravstvo, školstvo itd.) izdvajaju radnici od svojih bruto plaća a ne kapitalisti.

Kao treće, porezi se namiču na različite načine, a ne samo od kapitala (npr. porez na potrošnju, imovinu itd.) – dapače, kod nas su porezi na kapital među najmanjima u EU, dok su regresivni porezi (poput PDV-a, koji više pogađa siromašnije od bogatih jer svi plaćaju isti PDV) među najvišima u EU.