Članci

Je li socijalizam propao?

  • 07. 01. 2017.
  • Piše: Radnička fronta

Autor: Radnička fronta

Često se, kao argument protiv onih koji se bore za pravednije društvo, kaže "socijalizam je propao". No je li to baš tako?

Da, realsocijalizam (ovdje govorimo primarno o onom jugoslavenskom) više ne postoji i zamijenjen je kapitalizmom. Da, bivši je sistem imao, uz mnoge dobre strane (npr. javno i dostupno obrazovanje, zdravstvo, radnička odmarališta, društveni stanovi, sigurnost na poslu...) imao i mana. Ne, niti se može, niti bi trebalo vraćati se u potpuno isti sistem (iako se iz njega itekako mogu usvojiti mnoge pozitivne strane).

No je li jugoslavenski realsocijalizam stvarno "propao" samo zato što je zamijenjen kapitalizmom (nakon što je dio elita u SFRJ zaključio da bi tako lakše mogli utržiti svoje političke pozicije)? Nema dvojbe da je u 1980-ima bilo mnogo i ekonomskih problema (a tad je zapravo već počeo prelazak na kapitalizam), no što ako usporedimo tadašnje stanje s današnjim?

U tom "propalom" realsocijalizmu, uza sve mane, zaposlenih je bilo više, omjer radnika prema broju penzionera je bio bolji, realne plaće su 1978. bile za 27% veće nego 2015, realni BDP je 1986. bio za 7,1% veći nego 2013, zaduženost i nezaposlenost su bile manje, proizvodnja veća, ljudi su se potpuno besplatno liječili, školovali, a često i ljetovali i stanovali...

Da, taj sistem je uništen i nestao je. Nema ga više. No usporedimo li ga s ovim današnjim - po čemu je ovo što danas imamo bolje? Jedina je razlika što ovo danas nije uništeno zato što današnjim elitama, za razliku od ondašnjih (koje su promjenom sistema mogle dobiti više nego što su imale), ne pada na pamet išta mijenjati i jer danas, za razliku od onda, moćnom Zapadu promjena sistema ne odgovara.

Bivši sistem ne treba idolizirati, niti maštati o povratku u isti takav - na nama je da se izborimo za bolji sistem u budućnosti, koji će, među ostalim, uvažiti i sva dostignuća realsocijalizma u SFRJ. Ali nemojmo također ni davati paušale ocjene o "propasti" socijalizma, ne uzimajući u obzir očitu propast nakon četvrt stoljeća restauracije kapitalizma u Hrvatskoj.