Članci

Kako bismo mogli obnoviti Baniju?

  • 17. 01. 2021.
  • Piše: Radnička fronta

Prvi korak svake građevinske obnove je izrada kvalitetne projektne dokumentacije unutar koje će u troškovnicima biti detaljno i precizno obrađeni svi građevinski, strojarski te električarski troškovi i radovi potrebni za obnovu svakog objekta. Budući da u tom strukovnom području ima dosta malih domaćih tvrtki s po nekoliko zaposlenih, kao i samozaposlenih ovlaštenih inženjera i arhitekata trebalo bi ih udružiti u nekoliko zadružnih konzorcija koji bi nudili poslove projektiranja po realnim tržišnim cijenama, a te cijene bile bi definirane postotkom ukupne investicije.

Poslovi projektiranja i nadzora nad izgradnjom objekata ugovarali bi se u vrijednosti od 5 + 5 posto ukupne vrijednosti investicije jer međusobnim natjecanjem i nuđenjem poslova po dampinškim cijenama isporučuju se manjkavi i nedovoljno razrađeni projekti zbog čega početni troškovi investicije u trenutku izvođenja radova često značajno dodatno rastu. Kvalitetna projektna dokumentacija je temelj za dobro izvođenje radova stoga je bitno osigurati da inženjeri koji je izrađuju imaju adekvatno plaćene norma sate, umjesto da paralelno rade na velikom broju projekata po dampinškim cijenama. Slična problematika prisutna je i u obavljanju poslova nadzora nad izgradnjom objekata gdje se također poslovi ugovaraju po dampinškim cijenama stoga su nadzorni inženjeri paralelno imenovani na većem broju projekata te jednostavno ne stignu adekvatno ispratiti kvalitetu izvođenja radova.

Za izvođenje radova potrebno je raspisati natječaje na kojima kao glavni izvođači mogu sudjelovati isključivo tvrtke koje imaju na puno radno vrijeme zaposlene ovlaštene voditelje gradilišta koji prema Zakonu o gradnji imaju ovlasti za vođenje građevinskih dnevnika te građevinskih knjiga. Tvrtke za izvođenje koje na javnim natječajima dobiju posao obnove moraju javno prikazati konačnu financijsku bilancu svakog projekta obnove na kojem su angažirane te osigurati pravednu raspodjelu dobiti sa zaposlenim radnicima koji su radove izvodili. Ukoliko se radovi završe prije ugovorenog roka, radnike je potrebno nagraditi dodatnim financijskim bonusima za dobro izvršenje posla. Za sve eventualne nepredviđene dodatne izvantroškovničke radove izvođač radova mora podnijeti online zahtjev, priložiti tehničku analizu i analizu cijena te dobiti pisano odobrenje i suglasnost projektanta i nadzornog inženjera te odgovornog predstavnika investitora. Svi odobreni zahtjevi za dodatne radove moraju biti javno dostupni online.

Početkom svakog mjeseca svi građevinski dnevnici i građevinske knjige sa specifikacijama radova i troškova ovjerene od strane nadzornih inženjera i voditelja radova za svaki projekt moraju biti javno dostupne online kako bi svatko zainteresiran mogao pratiti koji se materijal ugrađuje te pripadajuće iznose troškova ugradnje.

Za kontrolu troškova i usklađenosti radova s odredbama Zakona o gradnji potrebno je formirati neovisno inženjersko tijelo organizirano od strane strukovnih komora i građevinske inspekcije koje u svakom trenutku mora imati mogućnost da terenskim izvidom i uvidom u dostupnu online dokumentaciju te gradilišnu dokumentaciju izvrši kontrolu nad izvođenjem radova.

Obnova Banije može biti socijalistička, radnička, transparentna, javna i demokratska, a može biti i kapitalistička, HDZ-ovska, tajkunska i lopovska. Uostalom, takvu smo već imali devedesetih pa vidimo kako je to završilo!