Članci

Teorije zavjere

  • 18. 08. 2020.
  • Piše: Radnička fronta

Autorica: Katarina Peović

Problem je s teorijama zavjere što uvijek sadržavaju zrnce istine, no to zrnce je upravo dovoljno da bi se svaka kritika sustava, nakon što se svi dobro nasmijemo teoriji zavjere prema kojoj Bill Gates želi svima ugraditi čipove, odbacila kao nepotrebna. Bill Gates ne želi zbilja ljudima ugrađivati čipove, ali to ne znači da je ono što rade Bill Gates i njegova korporacija OK i dobro za većinu. Softver koji on prodaje trebao bi biti besplatan, on je svoje bogatstvo izgradio na privatizaciji i tuđih ideja, aproprijaciji javnog dobra, a kao i većina "inovativnih i uspješnih poduzetnika" nije ni pretjerano inovativan ni poduzetan, ali je na tržištu uspješan (što je posljedica niza drugih faktora).

No kada netko kaže da je Billu Gatesu cilj svima ugraditi čipove, a ne da je problem način proizvodnje koji je usmjeren prema privatnoj koristi pojedinca, taj u potpunosti legitimira sustav u kojem vlada iracionalna tržišna logika koja oduzima mogućnost punog i svestranog razvoja za većinu i privrednu djelatnost svodi na korist manjine. Teoretičara zavjere ne brinu posljedice, već bijedna psihologizacija – baš Bill Gates to "želi" i mi ga moramo spriječiti. Problem je da kapitalizam kao način proizvodnje nema baš nikakvu moralnu dimenziju, kapitalisti bi vrlo često mogli biti divni ljudi. Bill Gates ništa "ne želi", a ako nešto želi onda to nije da ljudima ugrađuje mikročipove ID2020.

Problem s teorijama zavjere u kojima dijabolični Bill Gates čipira je da se on u potpunosti pogrešno postavlja – prije svega, takva tumačenja su izrazito antiznanstvena, pa i antiintelektualna, ona ne traže uzroke, već na prividnoj samorazumljivosti pojavnosti zaključuju (kao da gledamo Sunce i zaključujemo o njegovom kretanju oko Zemlje), često vidljivo bez argumenata, a počivaju na lažnim i izmišljenim dokazima, a njihovim pobornicima znanost i argumenti ne znače previše. No neosnovanost teorija zavjere nije najveći problem. Većina će se na te teorije dobro nasmijati, čak nije problem ni u manjini koja u to vjeruje (zapravo i oni koji ih propagiraju često od toga žive, pa će čak privatno i priznati da ih nije ni briga je li to istina ili ne), uostalom oni su za sada manjina, no pravi problem su posljedice koje teorije zavjere ostavljaju. Teorije zavjere su "kritika sustava", koja to nije, akumulirano nezadovoljstvo koje se nije potrudilo proučiti ni temelje povijesne rasprave o ekonomskoj obespravljenosti većine, besmisleno usmjereni bijes koji će se brzo iscrpiti.

Da sam Bill Gates sama bih financirala bedaste teorije zavjere, koje se smjenjuju na traci godinama (Gates je inače prema njima odgovoran i za širenje HIV-a po Africi) jer one su kritika koja to nije, kritika koja tek garantira da će jednom kad se gluposti "ispušu" i kritičari umore, sve ostati isto.