Članci

Prosvjed protiv Milana Bandića – s čovjekom treba smijeniti i njegove politike

 • 02. 02. 2020.
 • Piše: Radnička fronta

Piše: Katarina Peović

Jučer su se na velikom i važnom prosvjedu protiv načina vođenja gradske politike, personalizirane u liku Milana Bandića čule važne poruke. No još bi neke stvari trebalo reći. Prije svega trebalo bi reći to da Milan Bandić nije loš niti nesposoban gradonačelnik, on uspješno radi ono što mu je zadaća. Ne radi on samo za sebe, iako sigurno radi i za sebe, već služi u korist elita i reprodukcije sustava kojemu je u temelju interes manjine, a ne većine, sustava kojem je korupcija u samoj srži. Nije to neka „naša”, „balkanska” korupcija, koja stanuje samo u našim gradovima, već je to sistemska korupcija koja je temelj kapitalizma na periferiji.

Korupcija u gradu Zagrebu ima puno šire konture. Mi (Hrvatska, ali i cijela regija) se u ovom okviru ne možemo razviti, ne možemo doseći razvojem najbogatije zemlje centra. Ne zato što u nas vlada neki „balkanski mentalitet”, niti zato jer smo mi nacija posebno sklona korupciji već zato jer se bogatstvo zemalja centra EU temelji na siromaštvu periferije – periferije koja je deindustrijalizirana kako bi kupovala visokosofisticirane proizvode bogatih zemalja centra, periferije iz koje dolazi jeftinija radna snaga.

U takvom kontekstu periferija se nalazi u tranziciji koju karakterizira otuđenje i razvlaštenje većine, prestanak shvaćanja grada, gradske politike i budžeta kao izvora osiguravanja socijalne sigurnosti stanovnika, prestanak izgradnje javnih škola i vrtića, domova zdravlja i domova umirovljenika, intenzivna komercijalizacija institucija zdravstvene zaštite, skrbi za najmlađe i najstarije, povećanje cijene stanova i nestanka društveno poticajne stanogradnje, obespravljenje većine od mogućnosti odlučivanja – privatizacija odluka o kapitalnim projektima koji će odrediti i način korištenja gradskog budžeta, itd. Za taj projekt potrebno je i stvaranje bogate i moralno nesputane manjine koja to treba sprovesti u djelo. Jednostavno - nema dovoljno za sve, elite su sebi uzele za pravo da provedu neravnopravnu raspodjelu.

Ne možemo deindustrijalizirati zemlju, uvoziti sve poljoprivredne proizvode, zadovoljiti apetite elita, smanjiti cijenu rada i iseliti dobar dio obrazovanog stanovništva i zadržati standard koji smo izgradili u godinama socijalne države i nasljeđa jugoslavenskog socijalizma.

Bandić je aktivist društvene nejednakosti

Bandić je samo simbol i simptom, njegovom smjenom rješava se samo dio problema. Bandić stoji na braniku elita koje su preuzele zadaću otimanja, obespravljivanja, demontaže socijalne države – oduzimanja vrtića, javnih škola, domova umirovljenika, domova zdravlja, menza, društveno izgrađenih stanova te javih površina – trgova, parkova i igrališta i sadržaja koji su namijenjeni svima a ne samo bogatima. Vrtići, škole, domovi umirovljenika se već dugo u gradu ne grade – već se sredstva raspoređuju privatnim i vjerskim vrtićima, za izgradnju crkava. Takve prakse ne dolaze iz neke primitivnosti ili moralne korupcije već realnog i materijalno utemeljenog projekta elita koje imaju zadaću ne samo i jednostavno nakrasti za sebe što više (iako to jest naravno važan individualni motiv mnogih) već i demontirati socijalnu državu kako bi se resursi „oslobodili” onoga što, iz perspektive kapitala, predstavlja nepotreban i nedozvoljen trošak. Klerikalizacija, konzervativizam i ogromni novci koji se ulažu u crkvu i lažne branitelje predstavljaju ulaganje u nešto šire skupine onih koji ne pripadaju eliti, ali koji će tim elitama osigurati biračko tijelo i produženje vladavine, usprkos očitoj činjenici da te elite ne rade u korist većine.

Milan Bandić, ukratko, iako jest korumpiran, nije samo i jednostavno korumpiran – on je prije svega gradonačelnik koji normalizira sistemsku korupciju. Zato je jedan od transparenata jučer na prosvjedu bio posebno dobar, a kaže „I trgovina utjecajem je korupcija”. Upravo tako – nije korupcija samo evidentno protuzakonito stjecanje imovine već i svako korištenje utjecaja i pozicije za zakidanje većine.

Novi/a (?) gradonačelnik/ca

Problem korupcije je širi od Zagreba, Milana Bandića i njegove stranke. Problem se neće i ne može riješiti jedino zamjenom jednog lica drugim. (Za novog gradonačelnika/cu se uostalom već licitira imenima koja i sama pripadaju strankama koje zdušno rade i/ili zagovaraju daljnju demontažu socijalne države.)

Sistemska korupcija reproducira moć elita i nejednakost, a i drugi apologeti nejednakosti, a ne samo Bandonačelnik spremni su i dalje, možda s malo više „takta”, provoditi u praksi sistemsku korupciju. Iako se načelno bore protiv korupcije mnogi nemaju nikakvih problema da sve privatiziraju, te da nastave s politikama nepravde i nejednakosti.

Kada je Todorić nestao iz naše ekonomije, nije nam bilo bolje. Kada je nestao Sanader kao aktivna figura naše politike – nije nam bilo bolje. Potrebno je smijeniti ne samo čovjeka, već s njim i politike koje on provodi - prije svega široko prihvaćenu politiku nejednakosti.

S Bandićem omogućimo da zauvijek odu i politike u korist bogatih elita. Smijenimo ne samo čovjeka već moć elita, izgradimo demokratsku kontrolu kroz masovnu mobilizaciju i povećavanje dosega demokracije i demokratskih praksi odlučivanja. Odlučivanje u kvartovima, transparentnost rada svih gradskih tijela i institucija, participativno budžetiranje, referendumsko odlučivanje o infratstrukturnim projektima od javnog značaja...

Neki od koraka prema smjeni politika ne samo političkih lica:

 • radikalan prekid s korupcijom i klijentelizmom povećanjem transparentnosti, demokratizacijom odozdo, prestankom financiranja sumnjivih udruga, medija i drugih (npr. veteranskih udruga, privatnih lokalnih medija, sportske mafije, Crkve i sl.) te promjenom načina funkcioniranja pojedinih dijelova gradske uprave.
 • uspostavljanje pune transparentnosti rada gradske uprave i gradskih poduzeća – zapisnika, računa, ugovora, izvještaja, koji se moraju automatizirano stavljati na internet, gdje će svi u njih moći imati trenutni uvid
 • revizija i uspostavljanje demokratskog nadzora odozdo nad radom svih gradskih upravnih odjela i ureda (natječaji, zapošljavanje, javna nabava)
 • participativno budžetiranje - izrada i stavljanje u funkciju softverskog alata koji će omogućiti svim stanovnicima Zagreba izjašnjavanje o svim bitnim pitanjima od njihova interesa; provođenje obvezujućih lokalnih referenduma o fundamentalnim infrastrukturnim projektima
 • izravno uključivanje stanovnika grada u donošenje odluka o prioritetima i planovima potrošnje javnog novca za određeno vremensko razdoblje
 • provođenje zborova građana(ki)/kvartovskih plenuma o svim bitnim pitanjima iz djelokruga rada mjesnih odbora i gradske uprave
 • isključivanje stranačkih oligarhija iz nadzornih odbora i uprava
 • promjena načina imenovanja članova uprava i Nadzornih odbora (veće sudjelovanje korisnika javnih komunalnih usluga, udruga, sindikata...)
 • revizija poslovanja i redefiniranje javnog interesa
 • osnaživanje i poticanje sindikalnog djelovanja u gradskim trgovačkim društvima
 • davanje većih ovlasti vijećima gradskih četvrti i mjesnih odbora, decentralizacija odlučivanja
 • pokretanje internetske platforme unutar koje bi se moglo javno i otvoreno raspravljati te donositi odluke o kvartovskim problemima i modelima njihovog rješavanja
 • revizija poslovnih odnosa između privatnih medija i gradske uprave, poticanje i javno sufinanciranje onih medija u kojima kapital u suradnji sa stranačkim oligarhijama ne kontrolira javno mnijenje
 • poticanje osnivanja radničkih kooperativa i zapošljavanja u njima
 • prednost pri poslovanju s Gradom i njegovim trgovačkim društvima i ustanovama dati kooperativama i poduzećima u kojima je stupanj poštivanja radničkih prava visok, u kojima se radnicima ne uskraćuje pravo na sindikalno udruživanje, kolektivne ugovore i u kojima postoji dijalog sa sindikatima
 • povećanje stupnja zaštite radničkih prava u gradskoj upravi, gradskim trgovačkim društvima i javnim ustanovama poticanjem sindikalnog udruživanja i osnivanjem tijela radničke kontrole
 • pogodovanje zadrugama i poduzećima u radničkom vlasništvu u osnivanju smanjivanjem ili ukidanjem komunalnih naknada i drugih financijskih potraživanja od strane Grada
 • korištenje napuštenih zgrada u Zagrebu novoosnovanim zadrugama i poduzećima u radničkom vlasništvu
 • besplatni vrtić za sve
 • novi dječji vrtići i starački domovi
 • besplatni udžbenici za sve učenike u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama
 • besplatno provođenje ranog učenja informatike
 • povećanje izdvajanja za financiranje prehrane djece i učenika u vrtićima, osnovnim i srednjim školama i gradske subvencije za društvenu prehranu školske djece
 • Financiranje, nadogradnja, obnova i osposobljavanje postojećih kapaciteta, odnosno kuhinja i blagovaonica, izgradnja novih, sklapanje ugovora s lokalnim dobavljačima namirnica (OPG i slično, uz uvjete stvaranja zadruga ili udruživanja u njih, radi transparentnosti i lakše kontrole kvalitete nabave)
 • besplatan javni prijevoz za učenike, studente, nezaposlene i umirovljene
 • svima dostupan javni gigabitni internet
 • besplatne knjižnice i muzeji
 • uspostavljanje sustava društvene prehrane
 • otvaranje kvartovskih socijalnih dućana u vlasništvu Grada, što bi također podrazumijevalo pokretanje javnih natječaja za nabavu voća i povrća preko zadružno povezanih OPG-ova
 • planska izgradnja gradskih stanova za socijalno ugrožene i mlade
 • strože urbanističko planiranje
 • sustavna (energetska) obnova stambenih zgrada starijih od pedeset godina, uz značajne subvencije od strane Grada