Članci

Kome to u Zadru do zdravlja nije?

  • 24. 01. 2020.
  • Piše: Radnička fronta

Neobičnim mjerama do većeg nataliteta – Zadarska županija na tragu revolucionarnog rješenja pada nataliteta u Hrvatskoj

Zadarska županija, utvrda Hrvatske demokratske zajednice, stranke koja se kune u hrvatsku obitelj i porast nataliteta potrudila se poduzeti sve mjere kako bi osnažila hrvatsku ženu i potpomogla rađanje što većeg broja djece. U tu svrhu Zadarska županija posegla je za neuobičajenim mjerama. Utvrđeno je naime da što žena manje zna, to više rađa. Kad je Zadarska županija to utvrdila, zasuzile su joj oči. Dosjetila se načina kako jednim udarcem ubiti dvije muhe: smanjenjem broja ginekologa i prava na besplatnu zdravstvenu skrb, pacijentice će prekasno saznati za trudnoću te će temeljem zakonskih odredaba morati iznijeti trudnoću do kraja, ergo rodit će. A ima li boljeg za zdravo hrvatsko društvo negoli da je žena uz ognjište i da rodi svu djecu koju joj podari suprug? Kad za ove mjere čuše u Hodu za život, zapjevaše glasno aleluja.

Zadarska županija dokaz je do koje su mjere vladajuće strukture spremne ići s lakrdijom koju zovu vladanjem. Ne samo da u Zadarskoj županiji nema dovoljan broj ginekologa. U Zadarskoj županiji nema dovoljan broj pedijatara, nema ni ortodonata ni stomatologa. Nema ih u javnom zdravstvu. Zato ćete mnoštvo naći u privatnom sektoru. Kamo će otići sve one žene koje žele pravodobno znati jesu li trudne i koje skrbe o svom zdravlju? Kamo će otići svi oni odgovorni roditelji koji žele da im djeca imaju zdrave zube? Sad će krenuti prebacivanje loptica odgovornosti od Županije do Ministarstva, počet će se prebrojavati popisi pacijentica i uguravati što se ne da ugurati u liste ono malo ginekologa što i dalje radi u javnom zdravstvu. A u međuvremenu desetine i stotine tisuća kuna ulijevat će se u blagajne privatnih ordinacija.

Zadarska županija nije odgovorna za stanje u zdravstvu, ali jest za svoju županiju. Odgovorna je Vlada Republike Hrvatske koja je dopustila privatizaciju zdravstva i koja se sama diskreditira svaki put kad spomene riječi demografija, obitelj i Hrvatska. Vlada RH ne voli Hrvatsku jer da je voli, osigurala bi svima Ustavom zajamčenu primarnu zdravstvenu skrb. Vlada RH samo voli riječ Hrvatska jer su joj njezini građani neiscrpan izvor bogatstva.

Radnička fronta zagovara ukidanje privatnog zdravstva i kvalitetno javno zdravstvo dostupno svima.