Članci

Podrška narodu Venecuele protiv imperijalizma i domaćih plutokrata!

  • 27. 01. 2019.
  • Piše: Radnička fronta

Politička situacija u Venecueli se zahuktava. Domaći kapitalisti i američki imperijalizam po tko zna koji put pokušavaju svrgnuti legalnu vlast u Venecueli i smijeniti Madura i vladajući PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) prokapitalističkom i proameričkom vlasti.

Venecuela trenutno jest u lošem stanju. No za radničku klasu i siromašne situacija prije dolaska čavista na vlast u 1990-ima je realno bila još gora. Čak su i problemi s ogromnom inflacijom nasljeđe još iz tog doba. Chávez nije slučajno došao na vlast.

Često se za situaciju u Venecueli okrivljava "socijalizam", što je potpuno pogrešno. Unatoč mnogim mjerama u korist siromašnih i radništva, Venecuela ni po čemu nije socijalistička zemlja - riječ je o kapitalizmu s nekim više-manje običnim socijaldemokratskim mjerama. Venecuela ima izrazito velik privatni sektor, koji se čak za čavističke vlasti i povećao. Venecuela ima tržište i proizvodnja se dominantno odvija radi privatnog profita na tržištu. Dakle, Venecuela je po svemu gledajući kapitalistička zemlja - jedino što ima vlast koja se nominalno naziva socijalističkom (stranka PSUV i njihova koalicija).

Problem u Venecueli nije "socijalizam" nego upravo to što se njihova nominalno socijalistička vlast ni u najtežim trenucima - pod udarom SAD-a izvana, sabotažama i državnim udarima kapitalističke i stare političke elite iznutra - nije odvažila da provede prave i korjenitije socijalističke reforme i odlučno se obračuna s korupcijom u vlastitim redovima.

Dakle, skraćeno bi se moglo reći da je problem u Venecueli premalo a ne previše socijalizma.

No, unatoč svim manama trenutne vlasti u Venecueli, ako se vlast promijeni - običnom radnom narodu i siromašnima će biti još gore. Ukinut će se radnička prava, smanjiti plaće, ukinuti besplatno obrazovanje i zdravstvo i socijalni stanovi, ali će BDP narasti za 1% i kapitalistička elita će doći do masovnih profita pa će međunarodni tisak to proglasiti "ekonomskim čudom".

Stoga, u trenutnoj situaciji, unatoč tome što se Madura i PSUV itekako može i treba kritizirati zbog nesposobnosti, neodlučnosti i nedovoljne radikalnosti - pružamo punu podršku narodu Venecuele u borbi za svoja prava i protiv stranog imperijalizma!