Lokalne organizacije Radničke fronte

Autor/ica: Radnička fronta

Lokalna organizacija (dalje: LO) organizacijski je oblik RF-a koju čine članovi RF-a organizirani po teritorijalnom principu. LO nema svojstvo pravne osobe. Odluku o osnivanju donosi OKS sukladno Pravilniku o radu Lokalnih organizacija. Svaki član iz mjesta stanovanja u kojem postoji LO odmah je i član te organizacije bez iznimke. Ako član mijenja mjesto stanovanja, dužan je o tome obavijestiti svoju LO koja pismenim putem o prelasku obavještava OKS, te time prelazi u drugu LO. Član također može biti član neke LO ukoliko mjesto stanovanja gravitira mjestu u kojem postoji LO.

LO rade unutar programskih smjernica zacrtanih službenim dokumentima RF-a i odluka donesenih od strane Skupštine. Ukoliko LO radom ne poštuje službene dokumente i odluke Skupštine, OKS ili Skupština ga mogu raspustiti. U slučaju raspuštanja članovi te LO postaju članovi bez LO.

LO daljnje je definiran člankom 8. Statuta Radničke fronte: https://radnickafronta.hr/o-radnickoj-fronti/funkcioniranje-ustroj/71-statut-radnicke-fronte

Radnička fronta ima lokalne organizacije u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Puli, Varaždinu, Sisku, Zadru i Makarskoj.