Lokalni izbori 2021.

Program Radničke fronte za kulturu za lokalne izbore u Rijeci 2021. godine

 • 12. 03. 2021.
 • Piše: Radnička fronta

Riječka kultura je kultura stagnirajućeg postindustrijskog grada u doba COVID-19 pandemije, s bremenom nedovršenih kapitalnih infrastrukturnih projekata u legendarna plovna kulturna dobra, muzejske i popratne edukacijske prostore, kao i u sam kvart kulture. Radnička fronta će se fokusirati na programsku djelatnost kulture kao najbitniji segment kulturnog razvitka grada. Sustavno i dugoročno progresivno ulaganje u suvremene i svima dostupne kulturne i umjetničke programe naših institucija i napredne izvaninstitucionalne scene, ono je na što Riječani i Riječanke moraju računati.

Raditi ćemo na poboljšanju uvjeta za rad lokalnim umjetnicima i radnicima u kulturi. Osigurati ćemo programska sredstva našim institucijama i naprednoj izvaninstitucionalnoj sceni. Nastojati ćemo zadržati umjetnike i ostale radnike u kulturi u gradu učinkovitom strategijom raspodjele prostora za produkciju i izvedbu programa, ulaganjem u poseban program stanovanja u kulturi. Pokušati ćemo privući kulturnjake iz regije i svijeta u Rijeku. Kontekstualizirat ćemo i pozicionirati lokalnu umjetničku produkciju na međunarodnom planu kroz međunarodnu međuinstitucionalnu i međusektorsku suradnju, ali ulagati i u produkciju međunarodnih umjetnika u našem gradu. Zajednički ćemo demokratizirati naprednu kulturu grada, uključivši nas sve u istraživanje, raspravu, planiranje, realizaciju i življenje javnih kulturnih sadržaja i dobara.

Vrijednosti i ciljevi programa

Program kulture Radničke fronte vodi se sloganom Kultura narodu – i umjesto spektakularizacije kulture, naglasak stavlja na podršku radu u sektoru, višegodišnje stabilno financiranje nezavisnih i nekomercijalnih aktera riječke kulturne scene, internacionalizaciju rada lokalnih umjetnika/ica, organizacija i ustanova, programsko profiliranje i demokratizaciju ustanova u kulturi kao i uključivanje stanovnica i stanovnika Rijeke u proizvodnju i recepciju kulture. Umjesto dosadašnjeg tržišnog usmjerenja lokalne kulturne politike, temeljenog na promociji kulturnih i kreativnih industrija, promoviramo kulturu kao iznimno javno dobro, ključno u izgradnji svakog stanovnika/ice Rijeke kao punopravnog subjekta društvenih i kulturnih procesa. Ulaganje u ljude – one koji već jesu u Rijeci i žele u njoj ostati, kao i one koji će u Rijeku tek doseliti – je nosivi element našeg programa koji osigurava budućnost opstanka grada. Participacija, demokratizacija odlučivanja i upravljanja biti će implementirana na svim razinama – od izrade nove Strategije kulturnog razvitka, upravljanja ustanovama u kulturi, participativnog donošenja kriterija Javnih potreba u kulturi do sudjelovanja svih u razvoju mjesnih, odnosno kvartovskih kulturnih programa. Nužno je povećanje ukupnog proračuna za kulturu, ali i promjena odnosa proračunskih iznosa između institucionalnog i izvaninstitucionalnog sektora, u korist izvaninstitucionalnog.

Opći ciljevi programa

 1. Promocija rada u sektoru, ulaganje u ljude – umjetnike i umjetnice, kulturne radnice i radnike, mlade koji će tek ući u kulturno polje

 2. Uključivanje stanovnica i stanovnika Rijeke u kulturnu proizvodnju

 3. Demokratizacija odlučivanja i upravljanja u javnim ustanovama u kulturi, participacija kulturnog sektora u svim odlukama koji se njih tiču

Financiranje kulture

Kako bi se ostvarila puna participacija svih u proizvodnji i recepciji kulture, podržao rad u sektoru i Rijeku profiliralo na međunarodnoj sceni kao grad vibrantne i inovativne kulturno-umjetničke proizvodnje, potrebno je povećati ukupni proračun za kulturu i promijeniti proračunske odnose između institucionalnog i izvaninstitucionalnog sektora, u korist izvaninstitucionalnog koji je trenutačno „na aparatima“. Vezano za Javne potrebe u kulturi kao glavni instrument lokalne kulturne politike, donijet ćemo sljedeće konkretne mjere:

 1. jasno definiranje prioriteta i strateških programa
 2. otvaranje kategorije putem kojeg bi se dodjeljivale potpore za trogodišnje umjetničke i kulturne programe
 3. uvođenje „početničke“ kategorije, za one koji tek počinju, nove organizacije, mlade umjetnice i umjetnike
 4. otvaranje novog programskog područja putem kojeg bi se dodjeljivale potpore za participativne umjetničke i kulturne programe; ugrađivanje sudjelovanja stanovnika i stanovnica u kriterije financiranja
 5. uvođenje dodatnog programskog područja– neprofitni mediji radi stvaranja heterogene kritičke javnosti (koja trenutačno ne postoji)
 6. otvaranje novog javnog poziva putem kojeg bi se dodjeljivala sredstva za pokrivanje dijela troškova plaća i hladnog pogona za udruge, umjetničke i strukovne organizacije u polju kulture
 7. razvoj i financiranje programa u kulturi u mjesnim zajednicama - stvaranje kvartovske kulturne mreže u kojoj su donosioci odluka stanovnici kvartova u suradnji s umjetnicima/ama i kulturnim radnicima/ama
 8. otvaranje novog programa stipendija za mlade umjetnice i umjetnike lošijeg ekonomskog statusa
 9. u kriterije ugrađeno poticanje umjetničkog istraživanja i produkcije novih umjetničkih radova
 10. definiranje preporučenih (minimalnih) cijena rada unutar projekata financiranih
 11. Javnim pozivom, svuda gdje je to moguće, implementacija protokola o poštenom plaćanju
 12. biranje članica i članova kulturnih vijeća putem javnog poziva na koji će se kandidatkinje i kandidati samostalno javljati (umjesto dosadašnjeg institucionalnog i strukovnog nominiranja)
 13. redefiniranje uloge kulturnih vijeća koja osim vrednovanja projekata pristiglih na
 14. javni poziv, imaju zadaću pratiti i savjetovati (zajedno s Odjelom za kulturu) financirane projekte
 15. pojednostavljivanje natječajnog postupka i postupka izvještavanja kako bi se smanjiloadministrativno opterećenje prijavitelja

Institucionalna i izvaninstitucionalna scena

Radnička fronta (RF) zalaže se za javne institucije koje programski počivaju na vrijednostima antifašizma, anti-kolonijalizma i internacionalizma. RF zahtijeva očuvanje ustanova kulture, i njihovu obaveznu suradnju s nezavisnim kulturnim radnicama i radnicima Rijeke, protiv tržišnih principa i zahtjeva za profitom. Zalažemo se za otvaranje lokalne samouprave svim svojim akterima/suradnicima, kojima će samouprave pružati aktivnu pomoć u pronalasku prostora, kao i načina dodatnog financiranja. Ustanove kulture grada Rijeke svojim će kapacitetima aktivno raditi na promociji i produkciji rada lokalnih umjetnika, te u svoje programe uključiti obvezan udio u proizvodnji iz izvaninstitucionalnog sektora.

Unutar kulturnog polja, RF insistira na suradnji između institucionalnih i izvaninstitucionalnih aktera scene. To uključuje veću prisutnosti lokalnih umjetnika u projektima i programima velikih gradskih institucija, čime bi se sa jedne strane institucije otvorile i prema avangardnijim praksama, pa i publiku navikavale na tako što. Istovremeno, resursi javnih institucija trebaju se staviti na raspolaganje izvaninstitucionalnim kulturnim akterima, u vidu prostorne, tehničke i druge podrške. Komuniciranje ova dva sektora omogućilo bi izvaninstitucionalnom sektoru drastično poboljšavanje uvjeta rada i lakši dolazak do publike, a ustanovama svježe, radikalne ideje koje obogaćuju repertoar.

 • U suradnji s drugim gradovima osnivačima Hrvatskih narodnih kazališta u Hrvatskoj pokrenut ćemo inicijativu prema Ministarstvu kulture RH koja za cilj ima osigurati veći udio nacionalnih sredstava u financiranju „lokalnih“ narodnih kazališta. HNK Ivan pl. Zajc institucija je od nacionalnog značaja, što uključuje i veći udio nacionalnog financiranja kao jedinog mogućeg rješenja za financijsku održivost cjelokupnog sektora kulture u gradu Rijeci. Istovremeno, zalažemo se za bolje povezivanje Kazališta i Akademije, veću otvorenost za eksperimentalne forme, međunarodnu, međuinstitucionalnu i izvaninstitucionalnu suradnju.
 • Zalažemo se za povratak Muzeja Revolucije u prethodnu namjenu, s novim, suvremenim konceptom i postavom antifašističkog, antikolonijalnog i internacionalnog karaktera. Brod Galeb, kao povijesno mjesto Pokreta nesvrstanih, postat će integralni dio djelovanja Muzeja Revolucije i Muzeja Grada, s postavom koji se fokusira na povijest Nesvrstanih, antikolonijalnih borbi i kompleksnosti jugoslavenskog iskustva.
 • RF predlaže osnivanje centralnog produkcijskog tima za kompleks Benčić, zaduženog za tehničko postavljanje izložbi, održavanje postavki i slične produkcijske poslove, u cilju smanjenja outsourcinga, zapošljavanja i poboljšanja kvalitete usluge i radova.
 • Rijeka je sveučilišni grad, s Akademijom primijenjenih umjetnosti. Kulturni radnici i radnice koji izlaze s Akademije tek počinju profesionalni put, te je ulaganje u njih dužnost lokalne samouprave, s ciljem da generacije koje stasaju na riječkoj Akademiji zadrži u gradu, te im omogući razvoj njihovog rada i umjetnosti, u sinergiji s gradom i lokalnim zajednicama.
 • Zalažemo se za uvođenje obveznog institucionalnog otkupa umjetničkih djela lokalnih umjetnika.
 • Gradskim će institucijama biti obavezno svoje programe ostvarivati i u suradnji s lokalnom izvaninstitucionalnom kulturnom scenom. tj. osigurati toj sceni korištenje prostora kojima upravljaju za produkciju i za distribuciju zajedničkih ali i samostalnih izvaninstitucionalnih neprofitnih programa (u razmjeru od najmanje 30% u prvom mandatu od 4 godine s tendencijom da se taj postotak poveća).

Prostori kulture

Riječku kulturu – a to se posebno odnosi na njen glazbeni i izvedbeni dio – osim nedovoljnog financiranja muči i nedostatak adekvatnih prostora za rad. Svima dostupni, interaktivni, inovativni, emancipirani suvremeni umjetnički i kulturni programi moraju opravdati sva kapitalna infrastrukturna ulaganja u gradske prostore u kulturi. Prostori u kulturi prvenstveno su mjesta za rad, te visokobudžetna ulaganja u njihovu izgradnju i restauraciju ne smiju postati teret kulturnoj i umjetničkoj produkciji. Stoga predlažemo sljedeće mjere vezane za prostore kulture:

 • Revizija postojećih i poboljšanje strategija upravljanja gradskim prostorima u kulturi, njihovog održavanja, korištenja, uz planiranje neophodnih prenamjena drugih gradskih prostora za potrebe kulturne i umjetničke produkcije te njenog predstavljanja.
 • Implementacija protokola za dodjeljivanje gradskih prostora na korištenje udrugama, te umjetničkim i strukovnim organizacijama koje djeluju u polju kulture - bez naknade, u svrhu realizacije kulturnih i umjetničkih programa.
 • Kreiranje plana za dugoročnu obnovu i opremanje tih prostora, uz sudjelovanje drugih gradskih ureda, čime će se unaprijediti gradski infrastrukturni kapaciteti te pospješiti dodjela prostora na dugoročno korištenje udrugama, te umjetničkim i strukovnim organizacijama, ali i drugim akterima iz domene civilnog društva
 • Jedan od apsolutnih prioriteta u kulturi Grada Rijeke zasigurno je izgradnja ili prenamjena postojećih prostora u adekvatni polifunkcionalni produkcijsko-izvedbeni prostor za potrebe suvremene izvedbene i glazbene scene grada autentičnog glazbenog nasljeđa.
 • Predložiti će se revitalizacija Muzeja narodne revolucije i dovršiti započeta restauracija tog višestruko nagrađivanog djela modernističke arhitekture - jedinog namjenski iz temelja izgrađenog prostora u kulturi grada Rijeke u posljednjih pedeset godina. Muzej bi trebao biti podijeljen između memorijalnog prostora za suvremenu, interaktivnu prezentaciju zbirke i edukacijsko-izložbenog prostora u kojem će se izvedeni programi tematski naslanjati na odnos narodnog revolucionarnog nasljeđa, antifašističkih i antikolonijalnih borbi, suvremenog društva i brige o njegovoj emancipiranoj budućnosti.
 • Povećati će se kvota gradskih stanova namijenjenih za stanovanje umjetnika i radnika u kulturi kao dodatna potpora lokalnoj produkciji ali i kao konkretan prilog zaustavljanju trenda pada broja stanovništva na riječkom području. Razmatrat će se i mogućnost stanovanja u kulturi za međunarodne umjetnike i kulturne radnike koji žele živjeti i raditi u Rijeci s naglaskom na regiju.

Međusektorska suradnja

Radnička fronta se zalaže za sustavnu međusektorsku suradnju između sektora kulture i drugih sektora – primarno obrazovanja, zdravstva, arhitekture i urbanističkog planiranja, socijalnog rada. U Radničkoj fronti vjerujemo u transformativnu moć umjetnosti, odnosno njenu ulogu u poboljšanju cjelokupne kvalitete života stanovništva, stoga se zalažemo za aktivno sudjelovanje umjetnica i umjetnika, kulturnih radnika i radnica u svim drugim temeljnim dobrima i uslugama kao i radu s ranjivim društvenim skupinama. RF vjeruje da rad umjetnika u i s lokalnim zajednicama otvara mogućnost lokalnoj zajednici da se uključi u procese umjetničkog stvaralaštva, čime se dalje postiže demokratizacija kulture i umjetnosti, te oplemenjivanje društvenih i intimnih sfera života ljudi. Inzistiranjem na radikalnoj uključenosti kulture i umjetnosti u sve sektore života, omogućava se najširem stanovništvu da poboljša svoju društvenu situaciju, kao što se radi na povratku povjerenja u javne institucije.

Predlažemo angažiranje umjetnica i umjetnika kao medijatora koji kroz kreativne radionice rade s lokalnim stanovništvom u realizaciji projekata u organizaciji mjesne zajednice. Smatramo da se kroz aktivnu suradnju umjetnika i stanovništva povećava interes i utjecaj narodne većine na procese oblikovanja grada, javnog prostora i života u zajednicama. Također predlažemo angažiranje umjetnika i umjetnica u radu javnih ustanova koje djeluju u domenu zdravstvene zaštite i njege (domovi zdravlja, domovi za starije i sl.), u organizaciji kreativnih radionica za korisnike ovih ustanova. RF će posebno raditi na povezivanju kulture s mjestima rada - poduzećima i sindikatima, kako bi se osigurala participacija radne većine u kulturnoj proizvodnji i recepciji.

Međunarodna suradnja

Razvoj lokalne kulturno-umjetničke scene ovisi i o njenom pozicioniranju na međunarodnom planu, izgradnji dugoročnih veza s regionalnim, europskim i međunarodnim partnerima koje će za posljedicu imati i razvoj grada odnosno stavljanje Rijeke na europsku mapu kao mjesta vibrantne i inovativne kulture i umjetnosti. Razvoj programa riječkih ustanova u kulturi, po uzoru na dobru praksu naprednog dijela lokalne nezavisne kulturne scene, mora biti izvedeno u suradnji s regionalnim, nacionalnim i međunarodnim partnerima - institucijama u kulturi kao i s izvaninstitucionalnim kulturnim sektorom, a s ciljem međunarodne kontekstualizacije i pozicioniranja lokalne umjetničke produkcije na međunarodnom nivou. Lokalna samouprava mora obavezati na poticanje međunarodne kulturne suradnje i razmjene, pozicioniranja lokalnih umjetnika na međunarodnoj kulturnoj sceni i međunarodne umjetničke produkcije u Rijeci, kroz aktivnu podršku prilikom planiranja i realizacije programa, kao i garantiranim sufinanciranjem međunarodnih suradničkih programa.

Predlažemo reorganizaciju i programsko profiliranje međunarodnog umjetničkog rezidencijalnog programa Kamov kao osnovu za međunarodnu kulturnu suradnju, s naglaskom na umjetničko istraživanje i produkciju. Uspostaviti će se institut umjetničkog programskog ravnateljstva kako bi se rezidencijalni program Kamov međunarodno profilirao. Potpuno će se odbaciti višegodišnja loša praksa korištenja rezidencijalnih prostora isključivo kao alternativu hotelskom smještaju gostujućih umjetnika i izvođača. Rezidencijalni program Kamov će uspostaviti suradnju i sa Sveučilištem u Rijeci, odnosno Akademijom primijenjenih umjetnosti, a s ciljem poticanja osnivanja mogućeg sveučilišnog produkcijskog centra koji bi se bavio podrškom i sudjelovanjem u razvoju lokalne, nacionalne i međunarodne umjetničke i kulturne produkcije.