Lokalni izbori 2021. - Rijeka i PGŽ

Rijeka - održivi grad

  • 04. 05. 2021.
  • Piše: Katarina Peović

Klimatske promjene uzrokovane su kapitalističkim načinom proizvodnje koji nije usmjeren zadovoljavanju potreba već stvaranju profita. To je neracionalan način proizvodnje kojem je cilj proizvoditi što više, poticati što veću konzumaciju i trošak zagađenja okoliša prebacivati na društvo. Zato je kratkovidno, jalovo, pa i opasno zagovarati “zelenu transformaciju”, a ne biti spreman niti spomenuti kapitalizam, odnosno kapitalistički način proizvodnje i distribucije dobara. Ukratko, ukoliko želimo zelenu tranziciju onda trebamo težiti prevladavanju kapitalističkog načina proizvodnje.

Za zaustavljanje klimatskih promjena, danas je ključno zaustavljanje emisija stakleničkih plinova, a to prije svega znači napuštanje fosilnih goriva. Pri tome je potrebno raditi i na praćenju, a onda moguće i implementaciji nekih progresivnih tehnologija poput Climeworks. Pionirski švicarski projekt osmislio je tehnologiju koja trajno i sigurno uklanja CO2 iz zraka putem ogromnih kolektora.

Na lokalnoj razini zalagat ćemo se za prelazak na obnovljive izvore energije – decentralizirane solarne energije. U našem programu taj prelazak koristimo ne isključivo za nabavku strane tehnologije za tu tranziciju, već i uključivanje mogućnosti razvoja domaće proizvodnje tehnologije obnovljivih izvora energije, što je uz intervenciju države moguće uzeti i kao jedan od temelja privrednog razvoja.

Rijeka i njeno županijsko okruženje bogati su potencijalom sunčeve energije. Iskorištavanje te energije za pripremu tople vode i za proizvodnju električne energije je logična. Stoga zagovaramo postavljanje solara – na krovovima, parkinzima, skladištima.

Uz nešto pohrane energije u vodenim akumulacijama, stanovništvo Rijeke ima solidnu osnovu da svoje osnovne potrebe u električnoj energiji zadovolji iz vlastitih lokalnih, decentraliziranih izvora energije. Za potrebe grijanja treba uzeti u obzir i korištenje biomase (drveta), te toplinskih pumpi.

Neadekvatna izolacija zgrada jedan je od glavnih problema neracionalne potrošnje energije. Treba priznati da je Rijeka više od nekih drugih gradova, recimo Zagreba, napravila na energetskoj obnovi zgrada, odnosno fasada. To bi trebalo nastaviti i pojačati, te razvijati mogućnosti proizvodnje tih elementa, materijala i tehnologije izolacije u domaćoj privredi.

Pored neadekvatne izolacije, jedan od glavnih problema je sigurno promet, stoga ćemo se zalagati za elektrifikaciju gradskog javnog prijevoza. U svrhu smanjenja troškova energenata, održavanja vozila, te ekološke održivosti, za smanjenje emisije stakleničkih plinova elektrificirat ćemo gradski javni prijevoz. Danas Grad vodi politiku prelaska na stlačeni prirodni plin (SPP). Nabavkom novih autobusa koji su njime pogonjeni Grad je težio u budućnosti smanji emisije CO2. No plin nije rješenje, a cijena plina kao pogonskog goriva daleko je od povoljne. U Rijeci Autotrolej plin nabavlja preko posrednika – Energa koji plin prodaje 33% skuplje od plina koji recimo uzima zagrebački javni prijevoz ZET koji se opskrbljuje u vlastitoj punionici, što je značajno jeftinije. I iz toga aspekta, troška, smatramo da je elektrifikacija Autotroleja rješenje.

Također, zagovaramo povezivanje Rijeke s ostatkom PGŽ-a u promjeni odnosa prema proizvodnji hrane. Opskrba hranom se danas oslanja na velike trgovačke lance i dobavu hrane s velikih udaljenosti. Umjesto prepuštanja tržištu, dominacije velikih trgovačkih lanaca te uvoza (Hrvatska uvozi preko polovice potrebne hrane) potrebno je osigurati hranu s polja koja su relativno blizu – stoga su nužne politike unapređivanja prehrambene sigurnosti – poticanjem lokalne proizvodnje hrane, davanjem apsolutnog prioriteta potrošnji lokalno proizvedene hrane i to poticanjem lokalnih poljoprivrednih proizvođača i izgradnjom mreže kvartovskih dućana, poticanjem urbane poljoprivrede, izgradnjom urbanih vrtova, poticanjem zadrugarstva, suradnje među županijama.

U programu zastupamo osiguravanje što veće površine za urbane vrtove, vrtlarstvo kao laganu tjelesnu aktivnost na svježem zraku. Poticat ćemo da se u gradu, osobito na periferiji, uredi što više vrtnih parcela od desetak kvadratnih metara koje ljudi mogu unajmiti po simboličnoj cijeni i uzgajati bilje po svojim željama. Također zastupamo uređivanje poučne staza te botaničke zbirke na otvorenome.

https://www.teklic.hr/.../moze-li-rijeka-postati.../193506/