Danas kada se pokreće stečaj u jednom od najvećih naših brodogradilišta 3. maj valja postaviti pitanje radi li naša Vlada sve što je u interesu brodogradnje? U Jugoslaviji u kojoj je brodogradnja imala status strateške industrije koju je država štitila i poticala, Rijeka je sa svojim brodogradilištem 3. maj bila drugi najrazvijeniji grad u Jugoslaviji po BDP-u upravo zahvaljujući brodogradnji i pratećim industrijama.

Usput rečeno – znate li zašto Jeremy Corbyn želi van iz EU? Zato što kaže ako se želi oživljavati gospodarstvo treba pogledati kakve subvencije/pomoć država može dati. To je ključna stvar i za našu brodogradnju. Naši pak ministri EU administraciju koriste kao ispriku da se ništa ne može učiniti i da su Vladi "vezane ruke".

To da država ne smije potpomagati brodogradnju floskula je na koju su pristali mnogi. No sve vodeće sile u brodogradnji (Kina, Južna Koreja) pomažu svojoj brodogradnji kako bi ju učinili konkurentnijom. Država daje subvencije u trenutku nelikvidnosti da bi nakon isporuke od brodova imala i te kako koristi.

Postoje mnogi primjeri u EU javnog vlasništva ili primjeri u kojima država postaje dioničar prethodno privatnog poduzeća. Navest ću samo neke:

* U Italiji Cassa Depositi e Prestiti (CdP) drži 100% Fintecna koji za uzvrat ima udio u Fincantieriju. CdP kontrolira talijanska vlada (82%). 
* Macron je također najprije nacionalizirao STX (Chantieres de l'Atlantique) da bi postigao dogovor oko vlasništva 51% za Fincantieri s većinom javnog vlasništva i 34,34% direktne kontrole francuske države. Dakle, država može kupovati dionice u privatnim poduzećima, i direktno i kroz javne alate – banke koje kontrolira. 
* Francuska vlada tako je spriječila i urušavanje Psa-Peugeot kupujući 14% njegovih udjela za 800 milijuna eura. 
* Također, njemačka država drži udjele u Volkswagenu (19,9%).

Pošteno je priznati da ova stranica koristi cookies/kolačiće.
Podatke koji se prikupe na taj način ne dilamo dalje. Pogotovo ne Googleu.
Za analizu statistike posjeta, kao i za sve drugo, koristimo open source.
OK?