Hrvatska platforma laboratorijskih djelatnika

Hrvatska platforma laboratorijskih djelatnika

Poštovani,

obraćam Vam se u ime svih studenata, kao i u ime svih magistara medicinsko laboratorijske dijagnostike. Diplomski studij medicinsko laboratorijske dijagnostike izvodi se od 2013. godine na Medicinskom fakultetu u Osijeku i Rijeci. Do 2017. završavali su ga prvostupnici s već stečenim radnim iskustvom i licencom za rad kao nadopunu svog obrazovanja. Problem se pojavio kada je prva generacija u kontinuitetu završila preddiplomski i diplomski studij. Željeli su, što je logičan slijed, obaviti pripravnički staž, dobiti licencu i zaposliti se. Međutim, zbog toga što magistri medicinsko laboratorijske dijagnostike izrijekom nisu navedeni u važećim zakonima, Zakonu o djelatnostima u zdravstvu i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, te pripadajućim pravilnicima, to im je onemogućeno. Preddiplomski studij medicinsko laboratorijske dijagnostike je zakonski izreguliran. Prema europskoj Direktivi EU 2005/36, struka pripada općem sustavu priznavanja kvalifikacija. Tako je u svim zemljama članicama preddiplomski studij temeljno obrazovanje laboratorijskih djelatnika kako je i u Hrvatskoj. Međutim, prema istoj Direktivi pravo i obveza tih stručnjaka je vertikalan nastavak obrazovanja kroz diplomski i poslijediplomski studij, ali u Hrvatskoj se to reinterpretira i kvalifikacija magistara medicinsko laboratorijske dijagnostike koji su studij završili u Hrvatskoj se ne priznaje. Apsurd svih apsurda proizlazi iz toga da kolege koji su srodan studij završili u zemljama članicama EU mogu raditi u Hrvatskoj prema Pravilniku o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Da situacija bude zamršenija, studij (preddiplomski i diplomski) je koncipiran prema načelima EU s europskim Core Curriculumom preuzetim od krovnih institucija za biomedicinsko laboratorijsku djelatnost, EPBS i IFBLS, odobren je od Agencije za znanost i visoko obrazovanje (ima dopusnicu i akreditiran je) te se provodi kao redovan studij na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja, obavljena je harmonizacija sa srodnim europskim studijima, kratica naziva struke, mag.med.lab.diagn., nalazi se u Popisu akademskih naziva i akademskih stupnjeva te u šifrarniku Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pod šifrom 774, iako smo na upit od HZZ-a dobili odgovor da ne postoji (točnije, u nekim uredima postoji, a u nekima ne). Međutim, ni to nije sve, tijekom 2016., u jednom periodu naziv magistar medicinsko laboratorijske dijagnostike nalazio se u Bazi reguliranih profesija, a onda je nestao. Sve je uređeno na svim razinama osim na razini Ministarstva zdravstva.

robot pipetiranje

Studij i struka koncipirani su prema uzoru na zemlje članice EU te su magistri kao i prvostupnici zapošljivi u svim zemljama članicama EU i to najčešće u timu s liječnikom specijalistom laboratorijske medicine na čelu. Stoga, ako ikada itko kaže da je to struka koja nije usklađena s tržištem rada u Hrvatskoj, nije istina jer je, ulaskom Hrvatske u EU, sve države članice EU tržište su rada svih građana RH.

Naglašavam da je to struka koja je kompetentna zaokružiti čitav tehnološki postupak obrade bioloških uzoraka iz svih područja laboratorijske djelatnosti i kao takva jedinstvena je u Republici Hrvatskoj. Radi se o laboratorijskoj djelatnosti iz svih područja laboratorijske medicine - mikrobiologije, citologije, citogenetike, tipizacije tkiva, histologije, patologije, humane genetike, imunologije, endokrinologije, hematologije, trasfuziologije, molekularne biologije, kliničke biokemije, nuklearne i forenzičke medicine te u svim ostalim laboratorijima koji se bave obradom i analizom bioloških materijala.

Koliko je situacija apsurdna i koliko su potrebni hrvatskom zdravstvenom sustavu, sve je jasno. Ne može se govoriti o kvaliteti zdravstvenog sustava bez kvalitetnih i adekvatnih zdravstvenih djelatnika, a pogotovo u laboratorijskoj djelatnosti na temelju koje liječnici postavljaju dijagnozu pacijentu, određuju i prate terapiju te na tercijarnoj razini prevencije prate relaps bolesti. Tim više što struka postoji u razvijenim zemljama Europe i Svijeta te je temelj medicine svake razvijene zemlje.

hr platforma

Medicinsko laboratorijska dijagnostika je zdravstvena struka po europskim mjerama, a Hrvatska svoje visokoobrazovane stručnjake tjera kroz velika vrata u EU.

S poštovanjem,
Radna skupina magistara MLD-a

Galerija fotografija