Podrška u borbi za opće dobro svih Puležana i Puležanki

Podrška u borbi za opće dobro svih Puležana i Puležanki

Povodom smjene predsjednice Gradskog vijeća Pule Dušice Radojčić, lokalna organizacija Radničke fronte Pula odlučila se obratiti javnosti svojeg grada.

Predsjednica GV Pule Dušica Radojčić je uslijed svoje dosljednosti u borbi za opće dobro svih građana ovoga grada postala velika prepreka u realizaciji privatnih interesa koji se predstavljaju kao napredak kada je u pitanju gospodarska slika Pule.

Najblaže rečeno podržavanje privatnog projekta Lungomare "poduzetnika" Šolaka je vrlo upitno jer se ispod svega krije opasnost od uzurpacije dijela obale kao javnog dobra svih naših građana čega je dojučerašnja predsjednica GV-a itekako bila svjesna.

Da bi se javnosti skrenula pozornost s projekta Lungomare u prvi se plan stavlja nemogućnost obnove i proširenja nogometnog igrališta na Valkanama pri čemu se ističe Dušica Radojčić kao jedini krivac za ovu situaciju, no ona je samo upozoravala da grad Pula planira predati nogometno igralište na Valkanama u vlasništvo Pula Sportu, a Pula Sport planira dizati kredit od 4,5 milijuna kuna za njegovo proširenje pri čemu je izostavljena činjenica da je prije tri mjeseca država tražila da se igralište vrati u njeno vlasništvo. Rok za povratak upravo istječe, a Gradu prijeti tužba države.

Istovremeno u gradskoj vijećnici dešava se neviđena politička trgovina iz koje su se izuzeli vijećnici platforme Možemo, te u prvi plan iskaču vijećnici i stranke s margina pulske političke scene nošeni vlastitim interesima dok lokalni SDP postaje talac interesa jednog svog člana.

Smatramo da ovakav rasplet neće biti dobar za stanovnike Pule. Vrijeme će to vrlo brzo pokazati ali isto tako to može biti i izgubljeno vrijeme za ovaj naš grad.

Stoga još jednom javno izražavamo podršku dojučerašnjoj predsjednici GV-a Dušici Radojčić i njenoj dosljednosti u borbi protiv privatnih interesa odnosno u borbi za opće dobro svih Puležana i Puležanki.