Mate “kasnimo jeb**a” Rimac

Mate “kasnimo jeb**a” Rimac

Kada smo upozoravali na kašnjenje Rimac Automobila s projektom homologacije Nevere, Mate Rimac je lakonski odgovorio “kasnimo jeb**a”. Time je samo još jednom demonstrirao nonšalantni odnos prema javnim sredstvima koja se godinama slijevaju u njegove poslovne poduhvate, a što mu je omogućeno nekritičkim odnosom većine medija i političara.

Mate “kasnimo jeb**a” Rimac međutim nije kasnio samo s projektom, već i sa zadovoljavanjem osnovnih formalnih uvjeta i rokova koji bi opravdali kašnjenje. Prvi rok za završenje projekta bio je 30.06.2020. U intervjuu Večernjem listu od 30.03. 2020. Mate Rimac navodi da je provođenje homologacijskih testova otežano jer su zbog COVID-a zatvorena postrojenja za testiranje. HAMAG-BICRO pokazuje razumijevanje za probleme te produljuje rok za završavanje projekta do 30.06.2021.

Možda se i može prihvatiti da su posljednja 3 mjeseca zastoja projekta koji traje od 2017. godine dovoljna za produljenje projekta za godinu dana. Ipak, kad se u lipnju 2021., 15 mjeseci nakon ožujka 2020., ponavljaju isti argumenti i dobije produljenje od još godinu dana, nužno je postaviti neka pitanja. Zbog toga smo od HAMAG-BICRO-a zatražili dostavu Rimčevog zahtjeva za produljenje roka i rješenje kojim mu je produljenje odobreno.

Iz dostavljenih dokumenata vidljivo je da državne institucije takva pitanja nisu postavljali. Tako u zahtjevu za produljenje roka od 22.07.2021., 3 tjedna nakon isteka roka u kojem je projekt morao biti završen, Rimac još jednom ponavlja povremena zatvaranja pogona za homologacijske testove i otežane prelaske granica kao razlog kašnjenja projekta. Za to, kao i za sve druge tvrdnje u zakašnjelom zahtjevu ne podnosi nikakve dokaze (možda barem neki dopis poslovnih partnera koji bi navodio da nije bilo dostupnih termina za testiranje?). Na njegovu sreću, HAMAG-BICRO i Ministarstvo gospodarstva nikakve dokaze ni ne zahtijevaju i bez krzmanja mu odobravaju još jedno produljenje.

Takvim su postupanjem Rimac, HAMAG-BICRO i Ministarstvo gospodarstva prekršili odredbe Općih uvjeta koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020. Prije svega, HAMAG-BICRO je odmah po isteku roka morao Rimcu poslati upozorenje da u roku od 30 dana mora ispuniti uvjete projekta ili navesti opravdane razloge za kašnjenje. Iz Rimčevog zahtjeva, kao i iz rješenja, vidljivo je da takvo upozorenje nije postojalo, kao i to da je nemoguće utvrditi radi li se o opravdanim razlozima za kašnjenje iz jednostavnog razloga što Rimac za svoje navode nije dao nijedan dokaz.

Osim toga, čak i da je u zahtjevu od 22.07.2021. dao valjane razloge i dokaze za kašnjenje, Rimac se ogriješio o odredbu članka 9.2. Općih uvjeta prema kojoj korisnik mora pisanim putem bez odgađanja obavijestiti HAMAG-BICRO o svim okolnostima koje ugrožavaju ili bi mogle ugroziti provedbu projekta ili uzrokovati kašnjenje u njegovoj provedbi. Iz Rimčevog zahtjeva i rješenja ministarstva koje ne spominje takve obavijesti proizlazi da obavještavanja u periodu od 30.06.2020. do 30.06.2021. nije bilo. Ako se zbog korone nije moglo dobiti termine za testiranje automobila, HAMAG -BICRO je o tome morao biti obaviješten bez odgađanja. Samim time, razlozi koje Rimac navodi u zahtjevu nisu valjani i ne mogu se uzeti u obzir, a zahtjev se morao odbiti i ugovor raskinuti.

Kako bi provjerili postoje li ipak obavijesti Rimca u tom periodu o okolnostima koje bi mogle dovesti do kašnjenja poslali smo HAMAG-BICRO-u još jedan dopis. Dobili smo, očekivano, odgovor koji se ruga zdravom razumu. Naime, na naš upit o postojanju obavijesti o okolnostima koje bi mogle dovesti do kašnjenja dobili smo odgovor da su Rimac Automobili putem Zahtjeva za naknadu sredstava redovno izvještavali HAMAG-BICRO da homologacija nije još završena i da se činjenica kašnjenja mogla utvrditi tek po dostavi Završnog Zahtjeva za nadoknadu sredstava. Problem leži u tome da mi nismo ni postavili pitanje zašto HAMAG-BICRO nije utvrdio kašnjenje projekta, nego jednostavno pitanje jesu li Rimac Automobili bez odgode obavještavali HAMAG-BICRO o okolnostima koje bi mogle dovesti do kašnjenja, Kako bi obavještavanje da homologacija još nije završena, a što tada nije ni trebala biti, trebala biti isto isto što i obavještavanje o okolnostima koje bi mogle dovesti do kašnjenja, vjerujemo nije jasno nikome osim pravnim akrobatima u HAMAG-u. Posebno je smiješan navod da je u lipnju 2021. Rimac telefonski obavijestio HAMAG da je moguće kašnjenje. Na projektu od 50 milijuna kuna, financiranom sredstvima europskih fondova, vođenom od državne agencije, telefonski poziv se predstavlja kao ozbiljan dokaz o pravovremenom obavještavanju. Što će nam dopisi, klase i urudžbeni brojevi; kada se radi o poster boyu hrvatskog kapitalizma nećemo se valjda zamarati birokratskim sitnicama.

Podsjetimo samo što je Rimac 02.06.2021. govorio za javnost dok je službenim telefonskim pozivima pravovaljano dostavljao obavijesti o kašnjenju HAMAG-u:

“Btw. Gotovo sve homologacijske testove (kojih je tisuće) smo već prošli, sada radimo finalne testove uz “witnessing” (svjedočenje) homologacijskog autoriteta. Dakle testiranja se ponavljaju više puta, obično se ne radi certifikacijski test iz prve nego se testira više puta da se dobije sigurnost u prolazak uz svjedoka tako da očekivamo finalnu EU i US certifikaciju prije isporuke prvih Nevera kupcima.”

U nijednom od dostavljenih nam Zahtjeva za nadoknadu sredstava ne spominju se otežani prelasci granica i zatvorena postrojenja partnera za testiranje automobila. Ne spominje se nijednom jedinom riječju ni da bi moglo doći do probijanja roka. Navodi se samo, još jednom lakonski:

„Homologacija na tržištima EU, SAD-a i Kine još nije izvršena.“

Dakle, neizvršavanje homologacije objašnjava zašto homologacija nije izvršena. Ingeniozno.

Nakon ovakvog razumijevanja državne agencije za kašnjenja s obavezama u projektu vrijednosti 52 milijuna kuna, ne preostaje nam drugo nego pozvati sve one suočene s upitima nadležnih institucija o raznim kašnjenjima, bilo da se radi o radnicima i umirovljenicima koji kasne s ratom struje, studentima koji nemaju za školarinu ili bakicama s placa koje kasne s predujmom poreza, da na upit nadležnih institucija odgovore bezbrižno kao i Mate Rimac:

„Kasnimo jeb**a.“