Kako funkcionira Radnička fronta?

Radnička fronta je ustrojena daleko demokratičnije od drugih stranaka – tim više što je RF samo uvjetno rečeno “stranka”. Mi smo organizacija/pokret kojoj je samo jedan od vidova djelovanja i sudjelovanje na izborima, ali koja se nema namjere baviti pukim politikantskim elektoralizmom.

RF se sastoji od pojedinih lokalnih organizacija (u različitim gradovima) – zasad su tu LO-ovi Zagreb, Pula i Split. Imamo i pojedinih članova iz mnogih drugih mjesta, a u nekoliko se mjesta (npr. Zadru) trenutno radi na osnivanju novih LO-ova. Na LO-ovima se o svemu odlučuje direktnodemokratski, većinom glasova, tj. raspravom i glasanjem svih članova (prisutnih na pojedinom sastanku). Rad pojedinih LO-ova koordinira lokalni koordinator, koji ima tehničko-izvršnu funkciju, a bira se glasanjem svih članova pojedinog LO-a svaka tri mjeseca.

Na razini čitave organizacije postoji Operativno-koordinacijska sekcija (OKS), koji koordinira rad cijelog RF-a i donosi svakodnevne odluke, uglavnom tehničko-izvršne naravi (iako se najveći dio posla zapravo odvija kroz pojedine radne grupe koje se bave zasebnim pitanjima – npr. medijska RG ili sindikalna RG i sl.). Članstvo u OKS-u je dobrovoljno, ali u njega mogu ući samo provjereni i aktivni članovi koji su u RF-u bar pola godine (to će se u budućnosti možda morati mijenjati kada članstvo bude puno brojnije). Skupština (svi članovi) elektroničkim glasanjem periodički potvrđuje OKS, a direktno mu je nadređena tako da bilo koga može iz OKS-a izbaciti ili ne odobriti ulazak.

Svaku odluku koju donese OKS može poništiti Skupština (tj. svi članovi RF-a) elektroničkim glasanjem – dakle, u krajnjoj instanci o svemu demokratski odlučuju svi članovi RF-a. Načelo je da se sve bitne odluke (npr. odluku o službenoj registraciji stranke, izlasku na izbore, mijenjanje Statuta, uključivanje u neku jako važnu akciju…) daju na odlučivanje svim članovima putem e-glasanja (alternativno se, ovisno o okolnostima, može sazvati Plenum Skupštine uživo). Na e-glasanje na razini RF-a može biti stavljeno bilo koje pitanje odlukom OKS-a ili na traženje 20% članstva RF-a (inicijativu za e-glasanje o bilo čemu može podnijeti bilo koji redovni član RF-a). OKS po Statutu RF-a mora sve bitne odluke staviti na glasanju ukupnom članstvu (to ne znači da se svaki dan o nečemu glasa – obično bude jedno glasanje mjesečno, ovisno o tome koliko ima prijedloga, radi li se na izradi kakvih dokumenata, kakva je politička situacija itd.).

Postojanje izabranog izvršnog tijela u vidu OKS-a omogućava efikasno svakodnevno funkcioniranje u kombinaciji s direktnom demokracijom u vidu elektroničkog glasanja (nakon rasprave) svih članova. Tako se uspješno kombinira efikasnost i (direktna) demokracija. Smatramo da ćemo ovakvim inovativnim načinom funkcioniranja uspjeti spriječiti birokratizaciju, oportunizam, karijerizam i udaljavanje političkog izvršnog tijela od baze svih članova, što je inače problem svih sistemskih ali i dosadašnjih progresivnih stranaka. Na ovaj se način od svih drugih (sistemskih i autokratsko-hijerarhijskih) stranaka razlikujemo ne samo po (antisistemskom) programu nego i po načinu funkcioniranja.

Ne želimo biti kao sistemske stranke u kojima obični članovi samo izvršavaju naređenja dok glavešine, koje se biraju svake četiri godine, donose sve odluke. Mi smo organizacija jednakih – funkcioniramo po principu jednakopravnosti i demokratičnosti, kao i društvo za koje se borimo.