Općekorisne funkcije šuma

Općekorisne funkcije šuma

Saborska zastupnica Radničke fronte Katarina Peović je 16.9.2020. postavila zastupničko pitanje o izmjenama Zakona o šumama kojim se naknada za općekorisne funkcije šuma smanjuje za oko 10% te se smanjuje broj obveznika te naknade. Peović je ministricu poljoprivrede Mariju Vučković pitala:

 • jesu li učinjene procjene o tome kako će to rasterećenje pomoći poduzetnicima;
 • ako nisu, zašto nisu;
 • koje su posljedice tog smanjenja naknade na djelatnosti razminiranja i vatrogastva;
 • koje su posljedice tog smanjenja naknade na ostale djelatnosti općekorisnih funkcija šuma;
 • kako će se to odraziti na već ranije manje određenih površina za razminiranje;
 • kako će se to odraziti na zaposlene pirotehničare koji su već tada dobivali otkaze?

Naime, naknada za općekorisne funkcije šuma do izmjena ovog zakona naplaćivala se 0,265 %, te je smanjena na 0,24 % a povećala se i granica godišnjeg prihoda obveznika s 3 milijuna na 7,5 milijuna kuna godišnje. Ministarstvo poljoprivrede je u svome izvještaju najavilo očekivano smanjenje aktivnosti u djelatnostima koje se financiraju iz doprinosa za općekorisne funkcije šuma te posljedično i smanjenje negativnih utjecaja klimatskih promjena - što bi dovelo do zaključka da opći interes ovo ministarstvo podređuje interesu krupnog kapitala.

Nedonošenje procjene ministrica je opravdala izvanrednom situacijom uzrokovanom pandemijom virusa COVID-19 a ovu mjeru okarakterizirala dijelom paketa mjera pomoći gospodarstvu posrnulom zbog pandemije. Najavila je procjenu u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovih izmjena zakona.

Ministarstvo poljoprivrede, prema odgovoru ministrice, namjerava ova sredstva nadoknaditi kroz fondove EU-a te tvrdi kako, uvažavajući činjenicu da je 90 % miniranog područja u Hrvatskoj onog šumskom, ministarstvo poljoprivrede izdvaja 30 % iznosa ove naknade za razminiranje, iako ono nije u nadležnosti ovog ministarstva.

Ministrica financiranje vatrogastva ne spominje.

Iz doprinosa za općekorisne funkcije šuma financiraju se:

 1. radovi gospodarenja u zaštitnim šumama i šumskim zemljištima (zaštitne šume su one koje služe zaštiti zemljišta, voda, naselja, objekata i druge imovine; više o podjeli šuma: Šume u Hrvatskoj ),
 2. troškovi izrade i odobrenja šumskogospodarskih planova,
 3. radovi gospodarenja u gospodarskim šumama javnog šumoposjednika (osim radova dobivanja šumskih proizvoda),
 4. podizanje novih šuma,
 5. sanacija i obnova oštećenih šuma,
 6. održavanje izvora, bunara i cisterni
 7. zaštita šuma od štetnih organizama i požara
 8. razminiranje šuma i šumskog zemljišta,
 9. znanstveni i stručni radovi iz područja šumarstva,
 10. vatrogasne djelatnosti.