RF-ovi amandani na proračun 2022. godine

RF je i ove godine na proračun za 2022. godinu podnio niz amandmana kojima se borimo protiv opasnog povijesnog revizionizma – komemoracije na Bleiburgu koja nas košta pola milijuna kuna, revizonističkog obilježavanja žrtava „totalitarnog režima” za 100 tisuća kuna, te mirovina ustaša i domobrana koje svi zajedno plaćamo 20 milijuna kuna, da ne spominjemo čist obraz.

Tražili smo i više novaca za stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji. Isti smo amandman podnijeli i na drugi rebalans proračuna, nije prihvaćen. Sada je više zastupnica i zastupnika i zastupničkih klubova predalo isti amandman potaknuti događajem u Splitu i Vlada je to prihvatila. No takve se stvari moraju spriječiti implementacijom Istambulske konvencije, kojom je RH preuzela odgovornost za zbrinjavanje žrtava obiteljskog nasilja, no do danas nije puno po tom pitanju napravila.

Tražili smo 20 milijuna kuna više za pomoćnike u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju.
Pomoćnici u nastavi su izuzetno važni za inkluziju djece s teškoćama u redovite razrede, no pomoćnici ne uživaju prava iz kolektivnog ugovora za osnovne i srednje škole, oni nisu zaposleni u školi, već su na prekarnim ugovorima o radu. Potrebno je povećati sredstva odmah.

Tražili smo i 24 milijuna kuna više za zdravstvene ustanove!
Za 2022. smanjuju se izdvajanja za zdravstvo za preko 6 milijuna kuna, planirano je u smanjenje izdvajanja za zdravstvene ustanove u vlasništvu države za čak 1 milijardu kuna. U doba pandemije potrebno je povećati a ne smanjivati sredstva za zdravstvene ustanove!

Tražili smo milijardu kuna više za Imunološki zavod!
S obzirom na najavljenu obnovu i pokretanje Imunološkog zavoda i najavljenu izgradnju nove tvornice u Svetoj Nedjelji potrebno je dodijeliti sredstva s kojima se može to pokrenuti. U pandemiji COVID-19 potreban nam je hitno Imunološki zavod da izbjegnemo ucjene veledrogerija i smanjimo cijenu nabavke lijekova.