Ustaše nisu “hrvatska vojska”

Ustaše nisu “hrvatska vojska”

U srijedu 24. studenog naša je zastupnica uspjela u tome da se Zaključak o uređenju groblja “hrvatskih vojnika” (!) 1941-1945. na Mirogoju prepravi, te se izglasao Zaključak u kojem je izraz „hrvatski vojnici” zamijenjen riječima „vojnici Nezavisne države Hrvatske” (Zaključak Odbora za ratne veterane). Predsjednik Josip Đakić na Odboru je tražio da se usvoji “Zaključak Odbora za ratne veterane o predstavci Zajednice žrtvoslovnih udruga od 09. studenoga 2021. godine” u kojem se ustaše i domobrani nazivaju “hrvatskom vojskom” (HDZ u doba korone, traži izgradnju Ustaškog memorijalnog groblja na Mirogoju!!!).

U Ustavu RH je vrlo jasno rečeno da se Hrvatska državnost gradila u Narodnooslobodilačkom pokretu te da je Narodnooslobodolačka vojska – hrvatska vojska. Ustaše i domobrani nisu bili pripadnici hrvatske vojske već pripadnici kvislinških vojski. Ustaše su bili provoditelji fašizma i nacizma koji su ubijali po nacionalnom, vjerskom i rasnom ključu.

Narodnooslobodilački antifašistički pokret Hrvatske koji je ujedno bio i socijalistički je prepoznat i od Ustava RH kao nositelj državne suverenosti, što se ogleda u odlukama ZAVNOH-a, dok su ustavi NR i SR Hrvatske navedeni kao legitimna izvorišta uspostave državne suverenosti suvremene RH. Ustav RH se pritom ne poziva na fašističku kvislinšku marionetu ‘NDH’, već jasno iznosi da je ona bila u suprotnosti s državnom suverenosti Hrvatske.