Stav Radničke fronte o legalizaciji kanabisa

Radnička fronta smatra da nema nikakvog pravnog, sigurnosnog ni zdravstvenog razloga za oštru zakonsku zabranu kanabisa (marihuane). Ona, u slučaju češće i prekomjerne upotrebe, može imati štetno djelovanje po zdravlje, ali tako je i s alkoholom i duhanom. S druge strane, kanabis u pravilu ne nosi sa sobom socijalno štetne posljedice, za razliku od npr. alkohola (alkoholizam, prometne nesreće kao posljedica pijanstva, obiteljsko nasilje i sl.).

Dapače, prema svim relevantnim istraživanjima, učestala je upotreba kanabisa čak manje individualno i socijalno štetna od dugotrajne upotrebe alkohola. Za razliku od duhana, koji nema koristi za zdravlje i, štoviše, iznimno je štetan, kanabis i njegovi pripravci dokazano pomažu kod nekih oboljenja. Gleda li se pak povijest zabrane marihuane, može se zaključiti da je ona zabranjena i da se njezina zabrana provodi više iz političkih nego iz medicinskih razloga (pogotovo u okviru američkog "rata protiv droge").

Prema svim relevantnim istraživanjima, legalizacija kanabisa je daleko produktivnija od represije. Iz svega toga proizlazi da proizvodnju i upotrebu kanabisa treba legalizirati, vodeći se, ali ne slijepo, iskustvima nekih zemalja u kojima je to već u određenim aspektima učinjeno (Nizozemska, Urugvaj, neke savezne države u SAD-u...). Iz toga proizlazi više blagodatnih posljedica:

1) mali uživaoci marihuane će prestati biti kažnjavani zbog više-manje bezopasne navike.
2) policija će se, umjesto besmislene i skupe represije nad uživaocima marihuane, moći posvetiti bitnijim problemima.
3) legalizacija kanabisa može biti korisna i iz perspektive ekonomije - ponajprije poljoprivrede i turizma.

Kako je u većini evropskih država kanabis još uvijek izvan zakona, legalizacija može biti jako korisna za našu ekonomiju. RF drži da bi uzgoj, obrada i prodaja kanabisa u komercijalne svrhe morao biti isključivo u rukama društvenih poduzeća i društveno koordiniranih zadruga/kooperativa. Privatan uzgoj kanabisa bi bio dozvoljen samo za vlastite potrebe (ne i za prodaju).

Tako bi se novac od ove industrije slijevao u proračun (umjesto da sada pripada u sivu ekonomiju), ljudi bi se zaposlili u proizvodnji (na farmama, u tvornicama i u prodaji), od čega bi korist bila velika i za našu u velikoj mjeri uništenu poljoprivredu, a Hrvatska bi tako i turistički postala "druga Nizozemska" u smislu turista koji bi zbog legalnog uživanja kanabisa dolazili u zemlju.

Proizvodnja bi bila standardizirana i pod strogim nadzorom pa bi se tako spriječio problem nekvalitetnog i štetnog produkta, te posljedica koje iz toga proistječu, koji danas postoji u uvjetima ilegalnosti. Kanabis koji bi se upotrebljavao u medicinske svrhe (npr. kod liječenja raka) bi trebao biti besplatan za oboljele. Proizvodi od kanabisa bi, kao i duhan i alkohol, bili dostupni isključivo punoljetnicima.