Članci

Borba Radničke fronte daje rezultate: dobra vijest za blokirane

  • 04. 10. 2018.
  • Piše: Radnička fronta

Upornost RF u borbi za blokirane u Gradskoj skupštini Grada Zagreba doprinijela je donošenju odluke za otpis 10.000 kuna blokiranima za režije

Naravno, Udruga Blokirani se također uporno borila za blokirane na nacionalnoj razini, te je zahvaljujući i njihovom trudu, došlo do ovakvih pozitivnih pomaka.

Na naše pitanje gradonačelniku i upravi Zagrebačkog Holdinga na aktualnom satu u sklopu 16. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, održane 13. 09. 2018., hoće li se i kad će se otpisivati dugovi blokiranima za režije Holdingu, odgovoreno je "da će se već sutra krenuti u operacionalizaciju otpisa duga blokiranima za režije Holdingu (plin, voda i čistoća)", gradonačelnik Milan Bandić je "dao riječ" i javno pozvao našu aktualnu rotacijsku zastupnicu u Skupštini Miljenku Ćurković da se "aktivno uključi u pomaganju oko tog problema".

Jučer je naša zastupnica dobila odgovor od Grada da je odluka o automatskom otpisu 10.000 kuna (glavnica+troškovi), uvećano za pripadnu kamatu za dugove Holdingu za plin,čistoću i vodoopskrbu stupila na snagu s datumom 19. 09. 2018, te da će Holding obavijestiti dužnike o otpisanom dugu.

 

U prilogu odluke Grada Zagreba