Članci

Marksizam i socijalističko samoupravljanje

  • 10. 02. 2018.
  • Piše: Radnička fronta

"Ukidanje matrijarhata bilo je svjetskohistorijski poraz ženskog spola. Muškarac je prigrabio kormilo i u kući, žena je bila podjarmljena, lišena svog dostojanstva, pretvorena u robinju njegove pohote i puko oruđe za rađanje djece. Ovaj poniženi položaj žena, koji se naročito otvoreno pokazuje među Grcima - najviše klasičnog doba, postepeno je uljepšavan i licemjerno prikrivan, a mjestimično ispoljavan u blažem obliku, ali nikako nije uklonjen.

Marx dodaje " Moderna porodica sadrži u klici ne samo ropstvo ( servitus) već i kmetstvo, jer se otpočetka odnosi na službe u zemljoradnji. Ona sadrži u sebi, u minijaturi, sve one suprotnosti koje će se kasnije potpuno razviti u društvu i njegovoj državi".

Vladavina muža u porodici i rađanje djece koja su mogla biti samo njegova i koja su bila određena za nasljednika njegova imetka, to su jedini i isključivi ciljevi monogamije, koje su Grci bez okolišanja izražavali. Inače im je monogamija bila teret, dužnost koja se naprosto morala izvršiti. 
Na taj način monogamija se nikako ne javlja u historiji kao izmirenje muškarca i žene, naprotiv, monogamija se javlja kao podjarmljivanje jednog spola od strane drugog, kao proklamacija suprotnosti spolova koja je dotle nepoznata u cijeloj prethistoriji.

Prva podjela rada je između muškarca i žene radi rađanja djece. Prva klasna suprotnost koja se javlja u historiji poklapa se s razvojem antagonizma muža i žene u monogamiji, a prvo klasno ugnjetavanje - s ugnjetavanjem ženskog spola od strane muškog. 
Monogamija je bila veliki historijski napredak. Ali u isti mah, pored ropstva i privatnog vlasnistva, otvara epohu koja traje do danas, u kojoj je svaki napredak istodobno relativni nazadak, u kojoj se razvoj i blagostanje jednih ostvaruje stradanjem i suzbijanjem drugih.
Marx je smatrao da je položaj žene u društvu pravo mjerilo stupnja razvoja društva. Što mislite zašto?
Suvremena istraživanja pokazuju da su nekad postojala tzv. matrilinearna društva, društva u kojima se srodstvo računalo po majčinoj liniji, gdje su žene bile poštovane, i gdje nije bilo nasilja među ljudima. Što mislite zašto?"


( poglavlje: Društvene nejednakosti, str. 37, izdavač Školska knjiga, Zagreb 1988)