Članci

Internacionalna skupština u Barceloni

  • 08. 02. 2018.
  • Piše: Radnička fronta

Dana 19. i 20. siječnja 2018. godine delegatkinja i delegat Radničke fronte sudjelovali su na međunarodnoj skupštini ljevičarskih političkih organizacija koja se održala u Barceloni. Svrha skupštine je bila koordinacija globalne borbe protiv kapitalizma i izgradnja zajedništva među progresivnim snagama diljem svijeta, temeljene na zajedničkim političkim principima i planovima za daljnje akcije.

Tijekom dvodnevne skupštine razmjenjivale su se informacije i iskustva te održavale plenarne diskusije o globalnom napretku i napretku pojedine regije u borbi protiv kapitalizma.

Na skupštini su sudjelovali delegati iz 25 evropskih zemalja predstavljajući 68 organizacija: političke partije, građanske platforme, sindikalni pokreti (poljoprivredni i industrijski sektor), feminističke organizacije, organizacija za prava LGBTIQ osoba, internacionalističke organizacije (evropske i globalne), pokreti za prava imigranata i izbjeglica, organizacije za borbu prava apatrida itd. Prisustvovali su i drugarski pokreti i organizacije iz ostatka svijeta, uključujući i operativni sekretarijat za nadolazeću Međunarodnu skupštinu u Caracasu: iz Azije, Afrike, Bliskog Istoka i Latinske Amerike. 

Neke od točaka usuglašavanja uključuju: 

kritiku neoliberalnog ustroja EU-a, osnivanje škola za političku edukaciju kao protuteži sve prisutnijoj neoliberalnoj ideologizaciji u svim sferama obrazovanja, obranu javnog zdravstva, školstva i mirovinskog sustava, obranu radničkih prava, borbu protiv nezaposlenosti, prekarnog rada i siromaštva, borbu protiv fašizma i desničarskog populizma, borbu protiv politike štednje, borbu za pravo na pristup pitkoj vodi kao temeljnom ljudskom pravu, borbu protiv trgovinskog sporazuma EU-a i Kanade (CETA), borbu protiv transnacionalnih i korporativnih moćnika, borbu protiv militarizacije društva, borbu za zaštitu okoliša, itd.

Također, za razliku od nekih postojećih svjetskih kongresa sa socijalističkim predznakom (npr. propali World Social Forum), na ovome su se, nakon izlaganja, organizirale radne grupe sa ciljem postizanja konsenzusa među političkim organizacijama oko postavljenih ciljeva kako bi se u budućnosti mogle poduzeti konkretne i koordinirane direktne akcije. Umjesto da preko korporativnih medija saznajemo o održanim desničarskim marševima diljem svijeta, na njih moramo reagirati unaprijed i spriječiti ih!

Samo umrežavanjem, međunarodnom solidarnošću i izgradnjom široke internacionalne političke platforme koja pokriva brojne sfere borbe protiv kapitalizma možemo se oduprijeti zajedničkom neprijatelju. Uključi se i ti!