Članci

Sastanak mreže ljevičarskih organizacija s Balkana

  • 01. 12. 2017.
  • Piše: Radnička fronta

Između 24. i 26. studenog u Sofiji je održan međunarodni sastanak lijevih organizacija. Cilj ovog sastanka bio je razmatranje specifičnih situacija u različitim zemljama i jačanje naše međunarodne suradnje. Ovo je posebno važno zato što su sve organizacije aktivne u borbi protiv kapitalizma.

Na sastanku su prisustvovale sljedeće organizacije:
Slovenija: Levica
Hrvatska: Udruga za medijsku demokraciju - Bilten, Radnička fronta, Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju
Srbija: Levi samit Srbije
Kosovo: Institut za kritiku i emancipaciju (IKE)
Albanija: Politička organizacija, Za univerzitet 
Makedonija: Levica, Mugra 
Bugarska: Kolektiv za društvene intervencije- KOI

Pored navedenih, na prethodnim sastancima sudjelovale su i sljedeće organizacije: CriticAtac (Rumunjska), Front slobode (BiH), Solidarnost (Makedonija) Institu za radničke studije, Institut 8. mart, (Slovenija) i  LeftEast (regionalna platforma).

Tokom sastanka, delegati i delegatkinje razgovarali su o specifičnostima lokalnih konteksta, modelima borbe protiv kapitalizma i mogućnostima zajedničkog rada.

 

 

Meeting of the network of left organizations from the Balkans

Between 24th and 26th of November, an international meeting of left organizations was held in Sofia, Bulgaria. The aim of this meeting was to discuss specific situations in different countries and to strenghten our international cooperation. This was especially important since all of the organizations are active in the anticapitalist struggles.

The following organizations attended the meeting:

Slovenia: The Left
Croatia: Association for Media Democracy - Bilten, Workers' Front, Organization for Workers' Initiative and Democratization - BRID
Serbia: Left Summit of Serbia
Kosovo: Institute for critique and emancipation (IKE)
Albania: Organizata politike, Per Universitetin 
Macedonia: The Left, Mugra 
Bulgaria: The Collective for social interventions - KOI

Besides the above mentioned, the previous meeting also involved the following organizations: CriticAtac (Romania), Freedom Front (Bosnia and Herzegovina), Solidarity (Macedonia), Institute for Labor Studies, 8th of March Institute (Slovenia) and LeftEast (International Collective).

During the meeting, delegates discussed the specifics of local contexts, different models of confronting capitalism and the possibilities of joint cooperation.