Članci

Kajzerica bez parka

  • 19. 04. 2017.
  • Piše: Radnička fronta

1

Svaki kvart mora imati najmanje jedan javni park. Nevjerojatna je činjenica da Kajzerica, kvart s više od 6 000 stanovnika, doslovno nema nijedan javni park niti je planiran u prostorno-planskoj dokumentaciji.

Zelena livada u Bencekovićevoj ulici, u središtu najgušće naseljenog dijela Kajzerice, idealna je za javni park. Ta je površina najvećim dijelom u gradskom i državnom vlasništvu, a nekad je bila namijenjena za izgradnju škole, koja je, međutim, izgrađena na drugoj lokaciji. Građani i civilne incijative godinama traže da se livada u Bencekovićevoj pretvori u javni park za Kajzericu, a Grad se oglušuje.

Jedan od prioriteta bit će otkup preostalih privatnih parcela, raspisivanje krajobraznog javnog natječaja i izvedba parka u kvartu kojem nedostaje.

2

3

4