Članci

Privatizacija pomorskih dobara?

  • 16. 02. 2017.
  • Piše: Radnička fronta

Članak otkriva da Vlada ozbiljno razmišlja o promjenama Zakona o pomorskom dobru koji bi omogućili investitorima stjecanje vlasničkih prava nad pomorskim dobrom*. Namjeru je otkrila strateška studija utjecaja na okoliš za Nacionalni plan razvoja luka od osobitog gospodarskog interesa za Hrvatsku, koju je objavilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. U njoj se ističe da aktualne zakonske odredbe što ne dozvoljavaju vlasništvo i vlasnička prava nad pomorskim dobrom predstavljaju problem jer "ne postoje privatna poduzeća koja mogu dobiti sredstva za svoja ulaganja, posebno ako je riječ o velikim ulaganjima, jer banke ne mogu osigurati svoja potraživanja upisom hipoteka na ulaganje, jer na pomorskom dobru nije dozvoljeno vlasništvo".

Ova najava, nažalost, ni po čemu nije iznenađenje ili iznimka već predstavlja još jedan doprinos postojanom trendu širenja neoliberalnih politika u hrvatskom kontekstu. Dovoljno se prisjetiti Zakona o strateškim investicijama kojeg je usvojila SDP-ova vlada 2013. godine s namjerom da se privuku veliki investitori kroz zaobilaženje različitih zakonskih procedura koje, uz sve manjkavosti, ipak omogućavaju javnu i demokratsku kontrolu investicija, zaštitu javnih dobara itd. Primarni cilj neoliberalnih politika jest stvoriti poticajne uvjete za oplodnju kapitala i jedna od glavnih neoliberalnih strategija za postizanje tog cilja jest privatizacija javnih dobara. Na taj način kapital vlasničkih 'zaposjeda' i ekskluzivira ona dobra na čiju javnu dostupnost su svi imali jednako pravo, dakle ona dobra koja nisu imala karakter roba koje se razmjenjuju na tržištu za novac i kojima pristup imaju prvenstveno oni koji imaju novca.

Iz perspektive kapitala, među najisplatljivijim resursima kojima Hrvatska još raspolaže, nakon što je rasprodala gotovo svu profitabilnu infrastrukturu, jest prostor, posebno Jadranska obala. Ukoliko prostor ima status javnog dobra tada kapital nema osigurane uvjete da ga vlasnički ekskluzivira, pretvori u robu sa (visokom) cijenom te razmjenjuje na tržištu. Neoliberalne politike imaju za cilj promijeniti takvu situaciju pa inzistiraju na privatizaciji javnih dobara, pogotovo onih na kojima se izgledno može ostvariti profit. Prijedlog kojeg spominje ovaj članak, da se izmjenama zakona dozvoli upisivanje vlasništva na pomorskom dobru, upravo je jasan izraz takvog interesa. No, privatizacija ili vlasničko zaposjedanje pomorskog dobra znači dokidanje njegove javne dimenzije te solidarnih, egalitarnih i demokratskih aspekata njegovog javnog karaktera. Umjesto solidarnosti i egalitarnosti najavljene promjene zakona o pomorskom dobru, ukoliko se zaista realiziraju, dodatno će proširiti društvene odnose dominacije i eksploatacije. Naime, putem njihova širenja kapital sebi osigurava profitabilnost i uspješnu oplodnju.

________


* Sve za investitore: Uvodi se privatizacija na pomorskom dobru?