Članci

O HEP-u iz kapitalističke i socijalističke perspektive

  • 03. 01. 2017.
  • Piše: Radnička fronta

Autor: Radnička fronta

Iz kapitalističke perspektive, energiju treba proizvoditi da bi krupni kapital na tome mogao obrtati profit. Kakva će biti usluga i cijena struje, kapital ne zanima. Zato je u interesu kapitala HEP privatizirati. No tu postoji politički problem - potpuna trenutna privatizacija je politički nemoguća jer bi sigurno pala vlast zbog (opravdane) izrazite nesklonosti većine stanovništva bilo kakvim privatizacijama. Stoga je HEP trenutno još u državnom vlasništvu, unatoč stalnim pokušajima da se to promijeni.

Iz socijalističke perspektive, na proizvodnju energije gleda se potpuno drugačije. U okviru kapitalizma, u kojem trenutno živimo, nije loše da HEP, dok je u državnom vlasništvu, proizvodi, kao što je trenutno slučaj, profite koji idu u državni proračun. Međutim, generalno gledano - poanta energetskog sustava iz socijalističke perspektive bi bila da stanovnici Hrvatske dobiju kvalitetnu uslugu za što manju cijenu, a da proizvodnja energije pritom bude ekološki što opravdanija, tj. što manje štetna za okoliš.

Iz perspektive kapitalizma, proizvodnja struje koja bi bila jako jeftina za korisnike ili čak besplatna nije racionalna. Iz socijalističke perspektive, to je cilj. Trenutno tako imamo slučaj da se vjetroenergija u Hrvatskoj namjerno podvrgava interesima privatnog/kapitalističkog sektora, umjesto da se vodi interesima čitavog društva*.

Kada bi se npr. moglo zamisliti da bi se potrošnja struje u dijelovima Hrvatske s puno sunca mogla riješiti na način da država znatno subvencionira instalaciju solarnih ploča na kućama koje bi tako postajale samoodržive ili skoro pa samoodržive, to bi iz perspektive interesa čitavog društva (proizvodnja energije za sve po što jeftinijoj cijeni) bilo racionalno. Međutim iz perspektive kapitala, koji u tom slučaju ne bi mogao ostvarivati (dovoljan) profit zbog samoodrživosti određenog broja kućanstava, to bi bilo loše.

Proizvodnja električne energije se može, da bi bilo jasnije, usporediti sa zdravstvom, koje je kod nas, također, još uvijek velikim dijelom u javnim rukama (unatoč pokušajima privatizacije i komodifikacije). Iz kapitalističke perspektive, zdravstvo, kao i bilo koji ekonomski sektor, služi samo tome da bi kapital na tome zaradio - liječenje ljudi je tu samo sredstvo, ne i cilj. Iz socijalističke perspektive, cilj je imati kvalitetno i svima dostupno zdravstvo, a ne profit koji će netko na tome eventualno ostvariti.

U raspravama o ovakvim problemima stoga treba uvijek imati na umu ovu oštru razliku između kapitalističkog pogleda na ekonomiju i pogleda na ekonomiju iz perspektive potreba i interesa čitavog društva. Kapitalizam je usmjeren isključivo na privatni profit manjine, a sve ostalo (npr. dostupna struja) je samo nusprodukt. Socijalizam je pak, s druge strane, usmjeren na zadovoljavanje potreba i interesa čitavog društva (npr. na ekološku proizvodnju što jeftinije električne energije za čitavo društvo).
_______
* http://www.bilten.org/?p=1734