Članci

Pravna država

  • 27. 11. 2016.
  • Piše: Radnička fronta

Autor: Božo Tijardović

Često se zaziva "pravna država" - to čine i političari, ali i različiti aktivisti i sl. No taj problem u sebi nosi više konotacija kojih treba biti svjestan. Riječ je, naime, o liberalnom ideologemu*.

Što "pravna država" podrazumijeva? Podrazumijeva da je sve što treba napraviti poštovati i provoditi zakone i sve će biti u redu. To je svojevrsno davanje legitimiteta trenutnom političkom-ekonomskom sistemu, s kojim bi navodno sve bilo u redu samo kad bi se zakoni strogo i dosljedno provodili.

To je potpuno pogrešna ideja. Kada bi se svi zakoni koje danas imamo strogo i dosljedno provodili, to bi bio određeni napredak, ali ne bi dovelo ni do kakvih ključnih promjena. Problem je sam političko-ekonomski sistem, načinjen tako da konzervira socijalne nejednakosti i osigura vlast kapitala, u kojem manjina ima skoro sve, a većina malo ili ništa. Tako npr. koncept "zaštite privatnog vlasništva" funkcionira tako da se osigura vlasništvo nastalo privatizacijskom pljačkom.

Zakoni su u takvom sistemu načinjeni upravo da takvu prevlast kapitala osiguraju i učvrste - inzistiranje na strogoj i dosljednoj provedbi zakona unutar istoga sistema teško da bi dovelo do nečeg bitno drugačijega. Čak ni pozivanje na promjenu loših zakona nema samo po sebi smisla ako nije u kontekstu pozivanja na šire društveno-političko-ekonomske promjene - zakoni moraju pratiti društvene promjene, koje se postižu političkom borbom i organizacijom, sami po sebi ne mogu društvo mijenjati, niti se u sadašnjem sistemu može očekivati donošenja zakona koji bi sve sami po sebi promijenili, bez da šire mase ne potaknu određene društvene promjene i promjene u odnosima moći.

O strogom i dosljednom poštivanju i provođenju zakona ima smisla govoriti samo u okviru drugačijega društva, postavljenoga u korist većine a ne, kao sada, manjine na vrhu. Ako se u sadašnjem društvu pozivamo na "pravnu državu" bez ikakve ograde, time zapravo legitimiziramo trenutni političko-ekonomski poredak koji se sam po sebi problem.

________
*Ideologem - element ideologije, pojam koji ima specifično značenje u određenoj ideologiji.