Članci

Pravo na: zdravlje, obrazovanje, dom, odmor, odlučivanje

  • 29. 06. 2016.
  • Piše: Radnička fronta

Želimo društvo:

1) gdje će se svi moći kvalitetno liječiti bez obzira na dubinu džepa: KVALITETNO I SVIMA DOSTUPNO JAVNO ZDRAVSTVO

2) gdje će se svi moći kvalitetno obrazovati bez obzira na dubinu džepa: POTPUNO JAVNO FINANCIRANO OBRAZOVANJE OD VRTIĆA DO DOKTORATA

3) gdje će svi moći dobiti krov nad glavom bez robovanja bankama više desetljeća: DRUŠTVENA STANOGRADNJA

4) gdje će svi radnici imati pravo na plaćenu pauzu na radu, neradne dane i godišnji odmor, a ne da žive da rade za crkavicu: RADNIČKA PRAVA I SKRAĆENJE RADNOG VREMENA

5) gdje ćemo o bitnim društvenim pitanjima moći sami izravno odlučivati, umjesto da "biramo" svake četiri godini nekog od pripadnika političke oligarhije: DIREKTNA DEMOKRACIJA