Članci

Podrška rudarima u BiH!

  • 23. 11. 2021.
  • Piše: Radnička fronta

Radnička fronta u potpunosti podržava današnje proteste i zahtjeve rudara u rudnicima Federacije Bosne i Hercegovine.

Pod floskulom „energetske tranzicije“ vladajući establishent nastavlja klasni napad na radničku klasu i obespravljene mase. Napad na rudnike je posljednji udar na ostatke ostataka nekada snažne proizvodne industrije Bosne i Hercegovine. Ako bi se ostvarili planovi režima prema rudnicima, Tuzlanski kanton i Zeničko dobojski kanton, u kojima se nalazi najveći broj rudnika, će doživjeti konačni kolaps, doći će do pojačavanja i inače već prisutnog iseljavanja, doći će do deurbanizacije i ono što preostane od populacije uglavnom će se baviti ekstenzivnom poljoprivredom, uslužnim djelatnostima i trgovinom.

To će se onda odraziti i na sarajevski kanton, kao središnji, a onda i na ostale kantone i drugi entitet. I na kraju BiH će od izvoznika električne energije se pretvoriti u uvoznika. Praktično će BiH biti vraćena na privrednu poziciju prije 1878. god., sukladno i sa dovođenjem broja stanovništva na nivo iz te godine.

O težini situacije u Bosni i Hercegovini, koja se zadnjih mjeseci suočava i sa pojačanim šovinističkim i nacionalističkim tenzijama sa ciljem njene konačne disolucije, dovoljno govori i priča o Dženani Sokolović, koja je bila simbol stradanja civila i djece Sarajeva kao “Majka Hrabrost”, a sada je prisiljena kako bi osigurala minimum osnovne egzistencije da prosi i prepuštena je na milost sugrađana.