Članci

Podrška PSR-u na parlamentarnim izborima

  • 01. 12. 2020.
  • Piše: Radnička fronta

(HR)

Sukladno našim idealima regionalne suradnje, kao i šireg socijalističkog internacionalizma, Radnička Fronta daje službenu podršku Rumunjskoj socijalističkoj partiji, našim drugovima i skorašnjim partnerima u Partiji europske ljevice, na predstojećim parlamentarnim izborima koji će se održati 6. 12. 2020.

Drugovi, ujedinimo se u jedinstvenoj antikapitalističkoj misiji! Vaša borba je i naša borba, i unatoč tome što naše stranke nisu u potpunosti ideološki istovjetne, moramo prepoznati kako je naš krajnji cilj – pad izrabljivačkog kapitalističkog sustava – potpuno jednak.

Želimo vam najbolji mogući uspjeh na ovim izborima i nadamo se budućoj suradnji.

Radnička Fronta

 

(ENG)

According to our ideals of regional cooperation as well as those of wider socialist internationalism, the Workers' Front voices official support for the Romanian Socialist Party, our comrades and soon-to-be partners within the Party of the European Left, in the upcoming parliamentary elections to be held on the 6th of December 2020.

Comrades, let’s unite in a common anti-capitalist mission! Your struggle is our struggle, and despite the ideological differences that may exist between us, we need to recognize that what we ultimately strive for – the fall of the exploitative capitalist system – is the ultimate goal shared by both parties.

We wish you the best possible results in these elections and hope for further cooperation.

Workers’ Front

 

(RO)

Conform idealurilor noastre de cooperare regională şi de internaţionalism socialist Frontul Muncitoresc (Radnička Fronta) din Croația îşi exprimă sprijinul oficial pentru Partidul Socialist Român, pentru tovarăşii noştri - în curând şi colegii noștri din  Partidul Stângii Europene – pentru viitoarele alegeri parlamentare care vor avea loc pe 6 decembrie 2020.

Tovarăşi, să ne unim într-o mișcare comună anticapitalistă!

Lupta voastră este şi lupta noastră în ciuda tuturor diferenţelor ideologice care ar putea exista între noi, trebuie să recunoaştem că ceea ce ne dorim – căderea sistemului capitalist exploatator – este ultimul ţel, împărtăşit de ambele partide.

Vă dorim cele mai bune rezultate în aceste alegeri şi ne sperăm de o cooperare viitoare.

Frontul Muncitoresc