Članci

Superhik reforma

  • 12. 07. 2020.
  • Piše: Radnička fronta

Plenković i Marić su najavili da odmah nakon formiranja Vlade idu u smanjenje poreza na dohodak. Kome će ta porezna reforma najviše koristiti - ni manje ni više već onima s bruto plaćom preko 30 tisuća kuna! Njima će se porezna stopa smanjiti s 36% na 30%, dok će se onima s manjom plaćom smanjiti s 24% na 20%. Najviše treba dati onima koji imaju najviše, jer se navodno očekuje da će oni investirati svoj novac!

No, već je HNB upozorio da se u nas na bankama nalazi ogromna koncentracija akumuliranog bogatstva koje se ni do sada nije investiralo. Javno je poznat podatak da 51 tisuća ljudi drži čak 75 milijardi kuna, a među njima je onih 1,7% najbogatijih koji drže preko 40% ukupne štednje (dakle za pretpostaviti je da neki imaju po nekoliko milijuna kuna na računu). Zašto do sada nisu ti najbogatiji investirali, već akumulirali? U doba usporavanja privrede uslijed korona pandemije, teško je očekivati da će investicije u domaću privredu procvjetati. Prije će biti da će se trend akumulacije nastaviti a državna blagajna još više istanjiti.

Ona će se istanjiti i idućom poreznom reformom koju ovaj dvojac najavljuje - nakon rezanja poreza na dohodak slijedi rezanje porezne stope na dobit koja je i onako među najnižima u EU. Najavljuje se da će se porez na kapital smanjiti s 12 na 10%.

Porezna reforma mora zaštiti one najsiromašnije, stoga je umjesto ovakvih superhik "reformi" potrebno: 

  • oblikovati nove porezne razrede (a ne da su u istoj kategoriji oni s 29 tisuća bruto i oni s 6 tisuća bruto)
  • smanjiti PDV, porez na potrošnju, koji je regresivni porez i "udara" najsiromašnije
  • povećati poreze za bogate - porezi služe kako bi se pravednije raspodijelilo društveno bogatstvo, treba progresivno oporezivati!
poreznapotrosnju.jpg
poreznarad.jpgporeznakapital.jpg
Izvor:http://ideje.hr/prema-porezu-potrosnju-vise-pogada-siromasne-hrvatska-prednjaci-eu-porezu-kapital-zaostaje/?fbclid=IwAR3tSRsiOpVYBDr2jyvzVCkK41hCIHFdS-xUO5RIG5v4m1JITE5GC4qvyp8