Članci

Knin kroz dva uređenja

  • 13. 08. 2019.
  • Piše: Radnička fronta

Piše: Zoran Vitanović

Knin u doba kapitalizma (2013.)

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u gradu Kninu je na dan 31. ožujka 2013. godine bilo zaposleno 3.327 ljudi od čega u javnoj upravi i obrani te obaveznom socijalnom osiguranju 1.244 zaposlena, zatim u prerađivačkoj industriji 424 zaposlena, u djelatnostima zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 390 zaposlenih, u obrazovanju 382 zaposlena, u prijevozu i skladištenju 252, u trgovini na veliko i malo te popravku motornih vozila i motocikala 197, u građevinarstvu 92, u opskrbi vodom, uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša 90, u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji 64, u ostalim uslužnim djelatnostima 37, u umjetnosti, zabavi i rekreaciji 30, u financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja 29, u poslovanju nekretninama 22, u stručnim, tehničkim i znanstvenim djelatnostima 17, u informacijama i komunikacijama 15, u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu 14, u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima 11.

Knin u doba socijalizma (1987.)

U općini Knin, godine 1987. radilo je 12.398 radnika, od čega 10.238 u privrednoj djelatnosti.[151]
Polovica od svih zaposlenih bila je zaposlena u dvije tvrtke, u Željezničkom prijevozu – 3.100[152], te u tvornici vijaka TVIK-u – 3.079 radnika.[153]
U tekstilnoj tvornici Kninjanka bilo je 511 zaposlenih, u građevinskom poduzeću Dinara 360, u tvornici za preradu žitarica i stočne hrane Agroprerada 330, a u trgovačkom poduzeću Inex Dinara (Dinarka) bilo je 300 zaposlenih. U poduzeću za proizvodnju kartonske ambalaže Mladost radilo je 256 ljudi, u poduzeću za prijevoz robe i putnika Transport 215, u tvornici metalnog namještaja Kistanje 230, u kistanjskoj tvornici dječje konfekcije Ponos 208, u poljoprivrednoj zadruzi Orlić-Markovac 185, a u građevinskom poduzeću Dinaridi bilo je 135 zaposlenih, koliko ih je bilo i u strmičkoj Ciglani Stevo Opačić. U Elektrodistribuciji je radilo 112, u PTT-u 105, a u kninskoj 80 radnika, isto koliko i u Hidroelektranama na Krki i Zrmanji. U tvornici za preradu industrijskih otpadaka Krka bilo je 66 radnika, u poduzeću za montažu gipsanih elemenata Gipsdekor 55, u Mljekarstvu 43, a u Šumariji 40. Dobro su poslovale i tvornica gipsa Kningips i tvornica namještaja Krka, no ne postoje podaci o broju zaposlenih u tim tvrtkama