Članci

KGK u normalizaciji privatizacije zdravstva

  • 23. 02. 2019.
  • Piše: Radnička fronta

Aktualna predsjednica je bila na preventivnom pregledu. Kod preventivnog pregleda kao i većina iz svoje klase odlučila se za privatnu polikliniku. Predsjednica je isto platila uz sitan popust od 20%, a nama svima poručila da je to učinila jer je „etički nedopustivo“ otići u državnu bolnicu u situaciji kad tisuće čekaju preglede u državnim bolnicama. Njoj su: „ugled, moja čast, vjera, etika, moj unutarnji kompas puno bitniji od novaca“. Izvor: N1

A: upravo bi odlaskom u državnu bolnicu pokazali stanovništvu da se ne ponašate kao povlaštena klasa jer većina stanovništva nema niti će u bliskoj budućnosti imati za privatne poliklinike.

B: ovo je pokušaj normalizacije privatnog zdravstva koji je jedan od ključnih neoliberalnih tekovina. javno zdravstvo sve više pokušava uništiti kako bi profitirali privatnici na bolesnim stanovništvom. nije normalno da privatnici profitiraju na najugroženijima.

C: izmještanje zdravstva i liječnika u sferu privatnog (poduzetništva) dovodi do daljnjih problema u javnom zdravstvu, gdje opada kvaliteta, nema liječnika, a u sustav se sve manje ulaže pa slušamo o zdravstvu kao „gubitašu“ umjesto da bude jednako dostupan i kvalitetan servis svom stanovništvu.

D: nerazumijevanje za teškoće pred kojima se svakodnevno suočava većina stanovništva, koje je ovime pokazano, samo još jednom ukazuje na to da imamo klasu privilegiranih, i klasu svih ostalih.