Loš odnos prema radnicima u Hrvatskoj pošti

Loš odnos prema radnicima u Hrvatskoj pošti

U Hrvatskoj pošti je ogroman bulling i mobing. Neke moje kolegice, koje imaju po 25-30 godina staža, dale su otkaz jer više ne mogu raditi u tim uvjetima.

Nadređeni se kontinuirano iživljavaju, zlostavljaju i prijete radnicima. Radnici za šalterom trebaju ispuniti normu tako što moraju prodati određeni broj nekih proizvoda.

Ljude se premješta iz poslovnice u poslovnicu ne vodeći računa o tome gdje tko živi.

Poštarima se sve više smanjuje broj rejona, što znači da isti broj poštara pokriva sve veće područje.

Plaće su u HP-u jako degradirane, 1999. imao sam plaću na razini prosječne u RH, a danas za isti posao imam 5.100 kuna. Postoji stimulacija koju dobivaju ljudi samo onda kada ostvare ekstremne napore, a većina (70%) nikad ne dobije stimulaciju.

Veliki sindikat Hrvatski sindikat pošte (učlanjen u Severov NHS) uspio je uspavati radnike i ugušiti svaki pokušaj radničkog otpora. Ljudi su u strahu i zato se ne žele sindikalno aktivirati.