Podrška RF-a rudarima iz Tuzle i Zenice u štrajku

Podrška RF-a rudarima iz Tuzle i Zenice u štrajku

Radnička Fronta daje punu podršku opravdanim zahtjevima rudara „Kreke“ u Tuzli i „Rudnika mrkog uglja“ u Zenici koji se nalaze u štrajku.

Nedopustivo je da vlada Federacije BiH, sa rukovodstvom svoga javnog preduzeća Elektropriveda BiH, te vlade Tuzlanskog i Zeničko – dobojskog kantona teret krize prebacuju na rudare kojima se nije isplatila zasluženo zarađena plata (u tuzlanskim rudnicima) ili kojima kasne plate (u zeničkim rudnicima).

U vrijeme najveće izolacije zbog korone, kada je bilo najteže rudari su radili u svojim punim kapacitetima, kako bi osigurali dovoljno uglja za termoelektrane i tako održavali stabilnim elektroenergetski sustav i Federacije i Bosne i Hercegovine. Ali zbog neisplaćenih plata, rudari i njihove obitelji su se suočili sa obavezama koje pristižu, od računa do plaćanja rata kredita, a koje se moraju izmirivati. Ovakvo stanje je utoliko neshvatljivo kada se ima u vidu da su svi budžetski korisnici i na kantonalnim, i na entiteskim nivoima, kao i na državnom nivou dobili svoje redovite plate. Račun rudnika „Kreka“ je blokiran zbog duga od 5 miliona maraka, radi čega ni osigurani kredit kod Privredne banke u Sarajevu u iznosu od 4 miliona maraka nije dovoljan za isplatu plata rudarima. Ali istovremeno Elektroprivreda BiH još uvijek rudniku „Kreka“ nije platila 7,8 miliona maraka za isporučeni ugalj u prošlom mjesecu.

Puna podrška rudarima - ustrajte u pravednoj borbi za svoja prava! Vaša borba je i naša borba!