Pravne stranice

Radničko savjetovalište

Posebice u privatnom sektoru, radnička prava ne znače ništa, a često se i sam Zakon o radu (koji je velikim dijelom ionako protu-radnički) ne poštuje. Rade se bezbrojni prekovremeni sati, bez naknade, radnike se drži na kratkotrajnim ugovorima pod konstantnom prijetnjom

...
  • 25. 04. 2021.
  • Piše: Radnička fronta

Uvjeti korištenja

 

Web stranica www.radnickafronta.hr (dalje u tekstu: web stranica) je pokrenuta i moderirana od strane Radničke fronte (dalje u tekstu: RF).

Prvim korištenjem web lokacije smatra se da ste u cijelosti

...
  • 14. 02. 2021.
  • Piše: Radnička fronta