RF TV

RF TV #24

  • 09. 12. 2017.
  • Piše: Radnička fronta

24. emisija RF TV-a - RF TV Specijal - u kojoj kritički razmatramo aktualne političke događaje i teme te prva u nizu specijala s fokusom na feminističkom gledištu.

Teme emisije:
1) Radno i ravnopravno: o rodnoj diskriminaciji žena na „tržištu rada“ u kontekstu potpunog kolapsa radničkih prava
2) Feminizacija siromaštva: o siromaštvu žena kao rezultatu cjeloživotne diskriminacije
3) Reforme zdravstvenog i mirovinskog sustava

Sudjeluju: Jagoda Milidrag Šmid i Sanja Kovačević